Beloning bestuurders

58% beursgenoteerde bedrijven koppelt beloning bestuurders aan ESG-criteria

Volgens ons recent ondrzoek, nam 58 procent van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven vorig jaar duurzame ’ESG-criteria (Environmental, Social, Governance) op als onderdeel van beloningsstructuur  van bestuurders. Dit is het hoogste percentage in Europa.

Steeds vaker ESG-criteria in beloningsplannen

De statistieken zijn afkomstig van een Europees onderzoek onder 1.914 bedrijven, waaronder 25 AEX-bedrijven. De bevindingen zijn waarschijnlijk het gevolg van de Europese Commissie-richtlijn “Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)”. Het percentage bedrijven dat ESG-criteria opneemt in beloningsplannen voor bestuurders in de EU is namelijk gestegen van slechts vier procent in 2008 tot 34 procent in 2020. Het voorstel zet de nieuwe standaard voor Europese duurzaamheids­verslaglegging, die in 2022 van kracht wordt.u

Geen vertrouwen in eigen ESG-programma’s

Volgens een onderzoek van de non-profitorganisatie OCEG, die voorstander is van corporate governan­ce, zegt echter meer dan de helft van de 530 ondervraagde bedrijfsleiders in Europa en de VS weinig of geen vertrouwen te hebben in de betrouwbaarheid en volwassenheid van hun ESG-programma’s.

Diligent, dat inmiddels governance-platforms biedt aan meer dan 65 procent van de AEX-bedrijven en aan 37 procent van de Euronext, dringt er echter bij bedrijven op aan om hun ESG-programma’s serieus te nemen, om risico’s te beheersen en naleving te waarborgen.

“ESG-strategie niet vrijwillig, maar essentieel”

Hajo Jansen, Regional Vice President West-Europa van Diligent: “Het koppelen van ESG aan financiële beloning kan een nuttige incentive zijn voor bedrijven bij het ontwikkelen van criteria voor succes. Het is zorgwekkend dat zoveel executives geen vertrouwen hebben in hun ESG-programma’s. Een ESG-strategie is een continue risicobeoordeling van een bedrijf en helpt bij toekomstbestendige groei. Het is niet langer vrijwillig of vooruitstrevend om een ESG-strategie te hebben, het is essentieel”, aldus Jansen.

Dit jaar hebben ten minste 15 bedrijven uit heel Europa een voorstel gedaan voor hun klimaatactieplannen, en de verwachting is dat dit er nog veel meer worden. Nu de jaarlijkse Algemene Vergadering eraan komen, zullen bestuursleden en aandeelhouders waarschijnlijk binnenkort moeten stemmen over deze ‘Say on Climate’-voorstellen. Van de 42 AEX- en AMX-ondernemingen die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 hun AV hebben gehouden, zijn bij vier ondernemingen managementbesluiten door de aandeelhouders verworpen.

Jansen vervolgt: “Om over milieu- of sociale voorstellen te stemmen, moeten senior executives gewapend zijn met de feiten, inzicht hebben in hun governance-omgeving vanuit een wetgevings- en nalevingsperspectief en beschikken over een effectief communicatie­kanaal om hun zegje te doen. Diligent kan bestuursleden ondersteunen bij het maken van de beste keuzes voor hun bedrijfsdoel­stellingen op de lange termijn.”

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS