De CEO moet erover waken dat er geen machtsmisbruik plaatsvindt

De CEO moet erover waken dat er geen machtsmisbruik plaatsvindt