Bestuursraad

Technologische innovatie versterkt concurrentievoordeel

Concurrentievoordeel halen en houden met moderne governance van Diligent

Het behouden of zelfs vergroten van een concurrentievoordeel is voor ondernemingen van cruciaal belang. Het implementeren van technologische innovaties en het voortdurend up-to-date blijven van de laatste technologieën bieden bedrijven de kans voorop te lopen in de markt. Internet of Things, artificial intelligence, big data en moderne governance bieden de laatste mogelijkheid om een voorsprong te nemen op uw concurrentie.

Internet of Things

Met het Internet of Things (IoT) worden steeds meer bedrijfsonderdelen, zoals producten, apparaten en systemen digitaal met elkaar en met de mens verbonden. Met bijvoorbeeld sensoren worden objecten ‘slim’ gemaakt waardoor waardevolle informatie gegenereerd kan worden. De voordelen voor bedrijven kunnen door de inzet van IoT zeer groot zijn, van inzichten en kostenreductie tot concurrentievoordeel en nieuwe marktkansen. Bedrijven die IoT toepassen, worden bestempeld als ‘intelligente’ bedrijven.

Volgens de Intelligent Enterprise Index 2018 is het aantal intelligente ondernemingen in 2018 verdubbeld naar 10 procent. Veel bedrijven hebben inmiddels effectieve IoT-strategieën binnen hun kritieke bedrijfsactiviteiten geïmplementeerd.

Binnen de scope van IoT liggen meer ontwikkelingen op technologisch gebied. Zo komen er steeds meer bedrijfstoepassingen voor virtual reality en augmented reality. Samen met andere evoluerende technologieën, zoals digital twin-technologie, 5G en blockchain, zorgt dit voor een meer verbonden workflow op meerdere kanalen.

Met al deze nieuwe technologie kunnen bedrijven hun data realtime verzamelen, weergeven en analyseren. En dat is steeds belangrijker, want concurrerende bedrijven investeren ook in deze technologieën. Bij onvoldoende technologische innovaties neemt het risico toe dat de boardroom niet op tijd, niet effectief of niet gefundeerd beslissingen neemt of inspeelt op veranderende omstandigheden.

Artificial intelligence

De toepassing van artificial intelligence en geavanceerde automatiseringstechnologieën nemen wereldwijd snel toe. De toepassingen breiden bestaande oplossingen uit waardoor dynamische ecosystemen ontstaan. Door een hogere efficiency en een snellere beslissingskracht kan de inzet van artificial intelligence binnen een steeds datarijkere omgeving het concurrentievoordeel vergroten.

Geavanceerde automatiseringstechnieken in verschillende sectoren zijn mogelijk dankzij disruptieve technologieën als drones, robotica en autonome voertuigen en machines. De productiviteit wordt verhoogd door de inzet van mobiele technologieën. Hierdoor is het bovendien mogelijk voor de boardroom om real-time beslissingen op iedere locatie, op kantoor, onderweg of in het buitenland te nemen. Lees meer over de (ro)bot in de boardroom in dit interessante artikel van KPMG.

Blog over moderne governance

Moderne governance is de categorie van Diligent die gaat over het slim inzetten van tools, technologieën en processen om een concurrentievoordeel te behalen en te behouden.

Begin alvast met onze 4 praktische tips voor moderne governance.

Big data

Natuurlijk biedt big data grote mogelijkheden voor bedrijven om te innoveren. Dagelijks worden dan ook grote hoeveelheden gegevens verzameld en opgeslagen. Het struikelblok bij big data is echter het gebrek aan inzicht. Voor je het weet raak je verdwaald in een doolhof van gegevens. Er is dan ook een verschuiving naar kleinere en bruikbare data. Deze gegevens zijn per onderwerp gerangschikt en gecategoriseerd.

Om concurrentievoordeel te behalen in een wereld die steeds complexer en datadriven wordt, moeten ondernemingen zich focussen op gerichte, real-time gegevens waardoor zij kostenbesparend kunnen innoveren en snel kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Hiervoor zijn geïntegreerde data-oplossingen nodig die effectiever gegevens verzameld waarmee scherpe analyses gemaakt kunnen worden. Deze oplossingen bieden de boardroom real-time begeleiding en bruikbare inzichten voor hun besluitvorming en koersbepaling.

Bedrijfsvoering

Los van de integratie van de laatste technologische toepassingen kan een onderneming concurrentievoordeel behalen door een moderne bedrijfsvoering. Zo wordt binnen veel bedrijven Excel gebruikt als gegevensverwerker. Door handmatig bestanden in te voeren liggen echter menselijke fouten op de loer. Excel-bestanden zijn dan ook foutgevoelig en daardoor onbetrouwbaar. Het meten en het effectief besturen op basis van deze data leveren dan ook slechtere resultaten op dan wanneer een meer innovatieve manier van dataverwerking wordt gehanteerd.

Door slimme software in te zetten kan een organisatie met minder personeel toe of kunnen medewerkers andere, meer uitdagende taken uitvoeren. Dat werkt of kostenbesparend of innoverend, waardoor uw concurrentievoordeel nog verder wordt vergroot. Wanneer bedrijfsprocessen door standaardisatie efficiënter verlopen, wordt tijd bespaard en ligt de focus meer op de core business en het vooruitlopen op de concurrentie. Het is dan ook niet de vraag of een bedrijf moet overstappen naar de toepassing van moderne technologieën en de implementatie van geavanceerde automatisering, maar wanneer.

Ieder moment van uitstel betekent een verdere achterstand op de concurrent die wel investeert in technologische vooruitgang. In een tijd waarin technologische mogelijkheden zich razendsnel ontwikkelen is er geen tijd om te wachten met investeringen in een moderne bedrijfsvoering. Gaat een onderneming niet mee met de tijd dan bestaat het risico dat de boot wordt gemist. Bovendien werkt de verdere technologisering van uw bedrijf door naar uw stakeholders.

Denk bijvoorbeeld aan leveranciers. Omdat er door technologische innovaties een inzichtelijke factuurstroom op gang komt, er tijdig betaald wordt en altijd en overal inzicht is in de bedrijfsvoering merken zij dat uw bedrijf innoverend is en klaar voor de toekomst. Als laatste punt komt nog dat in een krappe arbeidsmarkt innoverende bedrijven een voorsprong krijgen in het aantrekken van personeel. Werknemers werken in deze uitdagende tijd liever bij vooruitstrevende werkgevers die meegaan met de technologische vooruitgang dan bij bedrijven die geen nieuwe technologische toepassingen hebben geïmplementeerd.

Software van Diligent

Diligent biedt een software-oplossing waarmee de boardroom gereedschappen in handen krijgt om hun bedrijf klaar te stomen voor de toekomst.
Het pakket kan naadloos geïntegreerd worden in één enkele productserie van Diligent dat een volledige beveiligde omgeving biedt.

Dit pakket voor moderne governance past kortom perfect binnen elke onderneming die zich door technologische vooruitgang wil onderscheiden van de concurrent.

Lees meer over onze software voor moderne governance.

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS