Corporate governance

De impact van digitale transformatie op corporate governance

De digitale transformatie is een grote kans voor governance

De digitalisering van bedrijven en bedrijfsprocessen verloopt exponentieel snel. Naast risk en compliance moet ook governance opnieuw worden ingericht. Governancesoftware biedt de oplossing voor de dag van morgen.

Good governance vraagt om een efficiënte informatiestroom naar de juiste leidinggevenden, bestuurders en stakeholders, zodat zij de juiste vragen kunnen stellen en hun organisatie zo goed mogelijk kunnen leiden. Ondertussen is de impact van technologie op bedrijven, hun klanten en hun producten tegenwoordig steeds groter en vervangt het traditionele bedrijfsstructuren. De vraag rijst: Hoe kunt u het best anticiperen op de verdere digitalisering van uw bedrijf? In deze blog leest u over het belang van governance software, zoals het integrale pakket aan governance tools door Diligent: Governance Cloud.

Digitale transformatie is overal
De term is niet nieuw, maar tegenwoordig horen we er steeds meer over: de digitale transformatie[i]. Dit is de toenemende digitalisering van bedrijven, bedrijfsprocessen, producten, diensten en eigenlijk van de gehele maatschappij. In onze huidige samenleving is het niet meer weg te denken. Dankzij het internet, mobiele toepassingen en sociale media is onze manier van leven en werken sterk veranderd. Ook de impact van nieuwe technologische ontwikkelingen als artificial intelligence, virtual reality en internet of things wordt snel en overal merkbaar. Als we willen, staan we op ieder moment van de dag in verbinding met elkaar en met de wereld. We kunnen onafhankelijk van tijd en plaats ons werk doen. Consumenten zijn altijd verbonden met elkaar en zoeken en verwachten rechtstreeks contact. Die instelling wordt ook verwacht van organisaties en bedrijven.

Digital enterprise
Een digitaal bedrijf, of een digital enterprise, is een organisatie die de nieuwe kansen van mobiel, social en big data maximaal benut. Een organisatie die is ingericht om zijn klanten en werknemers digitaal te bedienen als vervanging of aanvulling op traditionele kanalen. Een digital enterprise is een datadriven organisatie die dankzij de verregaande implementatie van informatietechnologie precies dat biedt wat de klant en de werknemer wil: een snelle, efficiënte bedrijfsvoering.
Tijdig innoveren is belangrijker dan ooit. Uit een wereldwijd onderzoek[ii] naar digitalisering van Deloitte in samenwerking met MIT Sloan Management Review blijkt dat 87 procent van de ondervraagde executives, managers en analisten denkt dat digitale technologieën hun branche zullen verstoren. Tegelijkertijd geeft slechts 44 procent aan hierop voorbereid te zijn. 56 procent moet de sprong in het diepe nog nemen en loopt tot die tijd dubbel risico: ze verliezen aan concurrentiekracht en aan talentvolle medewerkers die het voortouw zouden kunnen nemen in de digitale transformatie. Zij vertrekken naar de concurrent die wel verregaand gedigitaliseerd is. Uit het onderzoek blijkt dat bij bedrijven die nauwelijks vooruitgang boeken bij de implementatie van een digitale strategie 21 procent van de cio’s, 30 procent van de directeuren en 36 procent van de mensen met een verkoopfunctie binnen een jaar ontslag wil nemen.

Wat is governance software, en hoe kan dit helpen de digitale transformatie te veranderen van een risico naar een geweldige gelegenheid voor beter bestuur? Vraag een demo aan en zie hoe dit werkt. 

Good goverance
Data, versnelling, innovatie en disruptie zijn thema’s die vaak worden besproken in de boardroom. Het zijn nieuwe thema’s voor commissarissen, in hun drievoudige rol als werkgever, adviseur en toezichthouder. Niet voor niets besteedt de nieuwe corporate governance code expliciet aandacht aan de rol van de commissaris rondom deze thema’s. Een goede organisatiestructuur en good governance zijn essentieel om een digitale transformatie succesvol te realiseren. Van doorslaggevend belang is de betrokkenheid van ceo’s. Door digitalisering worden businesscycles korter, sneller en meer geïntegreerd, loopt de bedrijfsreputatie meer risico en is er een toenemende vraag naar kennis en ervaring uit alle delen van de organisatie. Door governance van deze transformatie worden digitale initiatieven optimaal afgestemd op de bedrijfsstructuur, cultuur en strategische prioriteiten.

Enterprise Governance Management
Digitale transformaties[iii] zijn grote, ingrijpende operaties waarbij u niets aan het toeval wilt overlaten. De core van de onderneming zal ervoor moeten worden aangepast – de waardepropositie, de mensen, processen, technologieën. Een digitale transformatie, reinvention, vereist dat de ceo allerlei lastige beslissingen neemt – maar waar en hoe precies? Als u weet welke beslissingen prioriteit hebben en hoe u ze moet implementeren, dan kan dat het verschil zijn tussen een voorspoedige of een moeizaam en traag verlopende transformatie. Het is kortom van levensbelang voor het voortbestaan van een bedrijf dat ook er ook governancetools beschikbaar zijn voor de digitale transformatie. Het is noodzaak een Enterprise Governance Management[iv] in te richten. Enterprise Governance Management (EGM) is het inzetten van technische tools en middelen voor alle behoeften van governance voor de digitale transformatie. Enterprise Governance Management is een integraal systeem waarmee een digital enterprise op het hoogste niveau kan worden bestuurd.

Governance Cloud
Bedrijven worden met de dag complexer, terwijl ook regelgeving en compliance steeds strenger worden. Om op een goede en efficiënte manier invulling te kunnen geven aan bestuurlijke verantwoordelijkheden, biedt Diligent de Governance Cloud, een bestuursmanagementoplossing voor good governance. De Governance Cloud van Diligent is een geïntegreerde pakket aan tools waarmee bestuurder invulling kunnen geven aan de eisen van de eisen van deze tijd: Diligent Boards, Board Evaluations, Moties en stemmen, Diligent Messenger, Diligent Minutes, Insights en Entity Management. Governance Cloud stelt organisaties kortom in staat best-in-class governance te bereiken, waarmee bestuursleden en leidinggevenden snel en adequaat risico’s kunnen beperken en voldoen aan de eisen in de directiekamer en daarbuiten. Met governance cloud is kortom een effectief Enterprise Governance Management te voeren. En dat is hard nodig.

Bronnen
[i] Binnenlandlands Bestuur
[ii] Emerce
[iii] Riskcompliance
[iv] Diligent

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS