Diversiteit: goed bestuur heeft er baat bij

Genderdiversiteit en diversiteit in leeftijd en achtergrond is essentieel voor goed bestuur