Corporate governance

FAQ: zo gaat u als bestuurder om met het duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheidsbeleid: zo gaat u er als bestuurder mee om

De ecologische en sociale verantwoordelijkheid van de onderneming komt vandaag steeds hoger op de aandachtspuntenlijst van investeerders, werknemers en het brede publiek [1]. Sinds de 17 SDG’s van de Verenigde Naties en het Klimaatakkoord van Parijs weten we dat iedereen, dus ook de private sector, mee  verantwoordelijk is om die verschillende duurzaamheidsdoelen actief na te streven met een degelijk duurzaamheidsbeleid.  

Topprioriteit

Bestuurders beseffen intussen dat maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) prioritaire aandacht verdient in de concrete bedrijfsstrategie en in het lange termijn duurzaamheidsbeleid van de onderneming. Als echte drijvers van waardecreatie geworden zitten de  MVO-topics werkelijk doordrongen in alle mogelijke managementmateries: dat gaat van rekrutering, welzijn en gezondheid op het werk, productontwikkeling en design tot en met het dagelijks beleid in de verschillende vestigingen, eco- efficiëntie, afvalbeheer, compliance, innovatie, public relations, marketing & sales, investeringen…

Vele voordelen aan een degelijk duurzaamheidbeleid

Sommige bedrijven twijfelen nog of het wel de moeite loont een eigen duurzaamheidsbeleid op maat te ontwikkelen. Academisch onderzoek toont echter glashelder aan dat ondernemingen die duurzaamheid en MVO-acties in hun strategisch beleid opnemen quasi op alle vlakken beter presteren dan ondernemingen die daar aan verzaken. Ze kunnen met ander woorden met meer vertrouwen hun financiële en extra-financiële informatie aan beleggers bekendmaken, ze zijn aantrekkelijker als werkgever, ze vinden gemakkelijker nieuwe investeerders, ze kunnen rekenen op loyalere klanten, ze genieten van een verlaagde kapitaalkost enzovoort. “Duurzaamheid is geen ‘kost’ maar wel een, weliswaar uitdagende, opportuniteit om uw langetermijntoekomst veilig te stellen!”

Transparantie

Het mag vandaag ook niet alleen meer over de financiële cijfers van bedrijfsperformantie gaan. Alle stakeholders verwachten  dat de bedrijfsleiding zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid  integreert  in zijn strategisch en financieel beleid en daar zo transparant mogelijk over communiceert. Vandaar dat er de jongste tijd zoveel belangstelling is voor de openbaarmaking van “non-financial information” via de duurzaamheidsrapportering, zowel bij grote beursgenoteerde ondernemingen als bij KMO’s. Zo kregen bedrijven als Umicore en Solvay onlangs felicitaties van de jury van de “The Awards for Best Belgian Sustainability Reports” voor hun voorbeeldig geïntegreerd jaarverslag. Interessante lectuur!

Bestuursmaterie

Het duurzaamheidsbeleid hoort vandaag thuis op het hoogste bestuursniveau. Het is nodig dat de raad van bestuur deelneemt aan dit debat; met gepaste vragen over het hoe en waarom en met adequate aanbevelingen. We durven veronderstellen dat u zich als externe (eventueel onafhankelijke) bestuurder mee verantwoordelijk voelt om na te gaan hoe uw onderneming zijn expliciete en extern gecommuniceerde MVO-doelstellingen en verplichtingen elke dag opnieuw waarmaakt?  Dat u als bestuurder vanuit het bestuurscollege mee het goede voorbeeld wil geven? Dat u mee de juiste toon wil zetten voor een volgehouden duurzaamheidscultuur?

Papier besparen

De eerste stap, als die nog niet genomen zou zijn, lijkt ons voor de hand liggend. Hoe ecologisch verantwoord verlopen de vergaderingen van de RvB zelf? Vraagt men zich dat wel eens af?

Durven de bestuurders het aan om het jaarlijkse papierverbruik voor raden van bestuur en directiemeetings onder de loep te nemen? Vergeet ook de extra kosten niet die nodig zijn om voor elke vergadering en elk comité opnieuw die bundels samen te stellen: extra werkuren en coördinatie, de inkt en de behandelingskost, de eventuele verzendingskost. Is vermindering hier mogelijk? Want  een reële papierbesparing leidt automatisch tot een kleinere ecologische voetafdruk.

Digitaal en efficiënt

U weet ook dat de ingebruikname van boardportaltechnologie als onderdeel van een algemene digitale transformatie van de vergadercultuur die uitgaven overbodig kan maken. Bovendien kan de raad dan ook efficiënter werken en sneller reageren op nieuwe informatie, ook die over duurzaamheid zelf. Men kan gemakkelijker overleggen, plaatsonafhankelijk en in een veilige, stabiele en collaboratieve  omgeving. Technologie en MVO gaan hand in hand: een digitale boardportal helpt bedrijven echt om een waarachtig duurzaamheidsbeleid te voeren. Naar de medewerkers toe kunnen we de symbolische waarde van voorbeeldig gedrag aan de top nauwelijks overschatten.

FAQ

Maar vergeet niet: Elke bestuurder kan en mag vanuit zijn rol als kritisch klankbord of monitor met een reeks MVO-vragen voor de dag komen, ook ten aanzien van het functioneren van de raad van bestuur zelf. Zowel in bedrijven die al werk maken van een duurzaamheidsbeleid als in deze die dit nog onvoldoende doen. Deze voorbeeldvragen kunnen u hierbij inspireren:

 • Welke factoren beïnvloeden de lange termijn van onze onderneming het meest? Heeft het management alvast de materieel relevante MVO-criteria voor ons bedrijf vastgesteld?
 • Hoe belangrijk zijn MVO-thema’s op onze inhoudelijke bestuursagenda?
 • Welke kosten worden door onze onderneming (ten onrechte) geëxternaliseerd? (Denk aan mensenrechten, milieu, grondstoffen…)?
 • Hoe aantrekkelijk is ons bedrijf voor nieuwe medewerkers, hoe wordt er op onze vacatures gereageerd?
 • Hoe evolueert de klantenloyauteit en merkentrouw?
 • Hoe scoren wij op het vlak van de naleving van de lokale en nationale milieuwetgeving?
 • Welke operationele productiviteitswinsten zijn er nog mogelijk?
 • Hebben wij een goed zicht op onze keten van toeleveringen?
 • Hoe goed kennen wij de aard en oorsprong van al onze hulpbronnen (resources)?
 • Is men zich intern goed bewust van de toenemende MVO-risico’s op reputatieschade, zowel bij investeerders, werknemers als klanten?
 • Beschikken wij over alle nodige materiële informatie om een coherent duurzaamheidsrapport uit te brengen?

U ziet het, ook als extern bestuurder kan u bijdragen tot een duurzaamheidsbeleid!

[1] Wat men in de Angelsaksische wereld corporate social responsibility (CSR), sustainability, ‘corporate citizenship’ of ecologic (of environmental), social, & governance (ESG) noemt beschouwen wij als duurzaam of maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen (MVO). Het duurzaamheidsbeleid van een onderneming concentreert zich dus op de verantwoordelijkheid voor de effecten die de onderneming heeft op het milieu en de samenleving. Zijn die gevolgen in overeenstemming met de draagkracht van de aarde en de gemeenschap?

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS