Corporate governance

Welke governance awards zijn er te winnen?

Moderne governance awards

De eerste prijs winnen. Een gouden medaille, een kunstwerk of een oorkonde overhandigd krijgen, natuurlijk met een grote bos bloemen en een speech vol lovende woorden. Dat heeft impact. Denkt u maar aan de emoties bij de winnaar én bij het publiek als u naar prijsuitreikingen van de Olympische Spelen, de Oscars of het Eurovisie Songfestival kijkt.

Al gaat het er de uitreiking van zakelijke awards meestal wat minder uitbundig aan toe, ook daar zijn de winnaars blij met een eerste – of tweede of derde – prijs. Dat is immers een erkenning van de buitenwereld voor het werk waar ze veel tijd en energie aan hebben besteed. En dat zorgt voor extra motivatie om door te gaan op de ingeslagen weg.

Een aantal zakelijke awards hebben, direct of indirect, betrekking op governance. In dit blog leest u over verschillende zakelijke awards die er bestaan, en afwegingen die een rol kunnen spelen bij uw keuze: dingt u wel of niet mee naar een bepaalde governance award? Ter illustratie volgt eerst een voorbeeld.

Driehoek 3D Trofee

Een van de governance awards in Nederland is de Driehoek 3D trofee, die bestaat sinds 2017. Deze prijs gaat naar de organisatie met het beste overleg in de driehoek van medezeggenschap, toezicht en bestuur. De toevoeging ‘3D’ staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit. De Driehoek 3D Trofee is in het leven geroepen om een robuust en inhoudelijk overleg tussen de centrale ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur of de directie te stimuleren. In de dagelijkse praktijk bleek namelijk dat bij de meeste bedrijven en organisaties de relatie tussen ondernemingsraad en Raad van Bestuur wel goed geregeld is, maar dat direct contact tussen de OR en de Raad van Commissarissen, de toezichthouder, nog vrij ongebruikelijk is. Sterker nog, soms wordt gedacht dat een rechtstreeks contact tussen OR en toezichthouder verboden is.

De Alliantie Medezeggenschap & Governance, waaraan onder andere CNV, FNV, SER en VNO-NCW deelnemen, heeft de Driehoek 3D Trofee in het leven geroepen om hierin verandering te brengen. De uitreiking van deze prijs en de verhalen van de winnaars en genomineerden, genereren publiciteit over dit onderwerp. Daardoor ontdekken steeds meer Raden van Bestuur en ondernemingsraden dat overleg van ondernemingsraad met de RvC wel is toegestaan, en dat het meerwaarde heeft voor de gehele organisatie.

‘100 moderne governance-leiders’ door Diligent

Gloednieuw dit jaar is de ‘100 moderne governance-leiders’ door Diligent. Deze prijsuitreiking erkent de belangrijke bijdrage die bestuursmedewerkers, Company Secretaries en General Counsels leveren om hun organisaties tot bloei te laten komen en stand te laten houden, en om goede governance te stimuleren. Tijdens onze eerste Moderne governance-bijeenkomst in Florida afgelopen september, hebben we deze belangrijke governance professionals in het zonnetje gezet en erkent.

100 Moderne governance-leiders: 2020 editie

Kent u iemand die u wilt nomineren voor de 2020 editie van de ‘100 moderne governance-leiders’?
Dan kunt u die persoon hier inschrijven.

Meer governance awards

Behalve Driehoek 3D Trofee bestaan er wereldwijd nog tal van prijzen voor de manier waarop bedrijven en organisaties hun bestuur geregeld hebben. Somsomt het woord governance voor in de titel, soms blijkt uit de omschrijving dat het om (een aspect van) besturen gaat. De focus van de verschillende governance awards is heel divers. Sommige richten ze zich op een bepaald type organisaties, zoals de Belgische Publica Award goed bestuur of de Metaalunie Award. Er zijn ook awards die gaan over een specifiek aspect van besturen. Een voorbeeld is een award voor bedrijven die cyberveiligheid hoog in het vaandel hebben staan, en een Europese award voor diversiteit. Soms verduidelijkt de naam van de organisator van de award op welke aspecten bij de beoordeling wordt gelet, zoals bij de Corporate Governance Awards van de Ethical Boardroom.

Naast bovengenoemde voorbeelden zijn er nog tal van awards, zoals awards voor bedrijven en organisaties in een bepaalde stad, regio of land, awards voor jonge ondernemers en awards voor startende bedrijven. Er zijn ook awards voor minder voor de hand liggende onderwerpen. Een voorbeeld is de Schotse Good Governance Award voor goededoelenorganisaties.

Sommige awards kennen verschillende categorieën van inschrijving. De Corporate Governance Awards van de Ethical Boardroom bijvoorbeeld onderscheidt 14 branches, van vliegtuigbouw via verzekeringen tot de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. ICSA, the governance institute uit Groot-Brittannië maakt een hele andere indeling; hier worden onder andere de professional, het team en het project van het jaar beloond.

Er bestaan, zeker internationaal, tal van governance awards, en het worden er steeds meer. Dat laat zien dat de aandacht voor governance wereldwijd toeneemt.

Wanneer meedoen?

Natuurlijk bepaalt u zelf of u met uw bedrijf of organisatie wilt meedingen naar een bepaalde award. Het kost immers tijd, en daarmee geld, om de wedstrijdformulieren in te vullen en een bijeenkomst bij te wonen. Maar hoe maakt u die keuze? Welke factoren spelen mee? 

De belangrijkste vraag is: Is het onderwerp van de betreffende governance award een speerpunt van uw beleid? Is uw antwoord ja, dan kunt u nauwkeuriger kijken naar de organisatie achter de award. Is het een bekende organisatie, zijn er serieuze criteria en bestaat de jury uit hoog aangeschreven professionals? Dan wilt u vast ook uw kennis en ervaring op dit gebied communiceren naar de buitenwereld. Het meedingen naar een award werkt, ook als u niet wint, sowieso motiverend voor de medewerkers. Deelname is een vorm van erkenning van de directie voor het werk waar ze mee bezig zijn.

Leidt deelname tot het winnen van een award, dan is de impact nog groter. Het stempel van goedkeuring van onafhankelijke deskundigen zorgt voor een goede naam in de buitenwereld, bij aandeelhouders, klanten en potentiële medewerkers. Dat geldt zeker als het om een (in uw branche of regio) bekende wedstrijd of competitie gaat, waaraan veel partijen meedoen.

Moderne governance

Diligent organiseert een prijsuitreiking voor de belangrijke professionals die moderne governance mogelijk maken in hun organisaties.

Op deze pagina over het 100 moderne governance-leiders evenement kunt u meer lezen.

Inspiratie

De governance awards genoemd in dit blog zijn voorbeelden ter inspiratie, ze vormen zeker geen uitputtende lijst. Het is mijn bedoeling u uit te nodigen om actief op zoek te gaan naar awards die voor uw organisatie relevant zijn. En misschien ontdekt u in een ander land een prijs die hier nog niet bestaat, en die u met uw brancheorganisatie of andere maatschappelijke partners in Nederland of België in het leven wilt roepen. Zo kunt u meer aandacht krijgen voor een bepaald aspect van governance.

Meer weten over de producten van Diligent

Is een van uw doelen het verbeteren van de werkwijze van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen? Dan is een board portal – en de software daarrond – wellicht wat voor u. Diligent biedt het meest volledige board portal en governance-pakket op de markt: Governance Cloud. Vraag een demo aan om Governance Cloud in actie te zien.

Literatuur
https://www.ornet.nl/blog/2018/12/10/or-benut-de-invloed-die-de-driehoek-biedt/

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS