COVID-19

Hoe corona goed bestuur optilt tot Modern Governance

De huidige pandemie heeft niet alleen nadelen, het is al eerder gezegd. Dottie Schindlinger, executive director van onderzoeksinstituut en denktank Diligent Institute, ziet momenteel een kwantumsprong naar een veel meer hands-on bestuur van ondernemingen. Naar Modern Governance.

Modern Governance begint bij een technologie- en datagedreven informatievoorziening. Dit leidt vervolgens tot strategische inzichten in het eigen handelen en in de samenleving, tot proactief bestuur en tot een effectievere samenwerking in de raad van bestuur.

Vanwaar het optimisme dat dit ideaalbeeld dichterbij komt? Eeuwenlang heeft het bestuur van ondernemingen weinig wijzigingen ondergaan. Het leven en de economie verliepen heel wat trager dan vandaag. Zolang een onderneming winst maakte was alles in orde. En het bleef allemaal in een sfeertje van ons-kent-ons.

Al meerdere jaren is duidelijk dat dit niet houdbaar is. Een board met alleen maar witte, oudere mannen is niet meer van deze tijd. Nu moet er diversiteit zijn, diversiteit naar geslacht, leeftijd, nationaliteit, etniciteit, religie, expertise, achtergrond en specialisatie. Een groep mensen die kan inspelen op verschillende culturen, wensen van klanten, maatschappelijke trends en economische uitdagingen.

Ook de manier waarop gewerkt werd was niet houdbaar. Vergaderingen met vele maanden tussenpauze. Vergaderingen waarbij het weken duurde om alle nodige informatie te verzamelen, kopiëren en in dikke enveloppes versturen. Vergaderingen op basis van verouderde data dus.

Nieuwe rol

Datagedrevenheid vormt het fundament van de gewenste nieuwe rolopvatting en -invulling van de bestuurders, aldus Schindlinger. De rol van bestuurders moet wijzigen van reactief naar proactief. Bestuurders moeten de buitenwereld naar binnen brengen: wat doet de concurrentie, hoe reageren we daarop, welke innovaties kunnen we inzetten, wat gebeurt in andere sectoren, welke trends noodzaken een wijziging van onze strategie. Daarvoor is nood aan de juiste informatie op het juiste moment en in de juiste format.

Diversiteit, adequate informatievoorziening en strategisch inzicht op basis van data-analyse. Dat zijn de bouwstenen van Modern Governance. En net toen steeds meer ondernemingen met die bouwstenen aan de slag gingen, sloeg de corona pandemie toe. Diligent Institute ondervroeg veertig bestuurders wereldwijd in de lente én in de herfst van 2020, en wat bleek? Vastgeroeste governance vertoonde een radicale omslag.

Nieuwe methodes

Een van de veranderingen is een betere, intensere samenwerking tussen de bedrijfsleiding en de raad van bestuur. In plaats van een contact om de zoveel maanden is er nu wekelijks contact, worden ervaringen en contacten uitgewisseld. De bestuurders geven advies, denken mee, coachen, begeleiden.

Ook de informatiestroom is gewijzigd. In plaats van saaie, verouderde rapporten, hebben bestuurders nu toegang tot veel snellere en ‘rauwere’ data. Zo krijgen ze een veel beter zicht om de gevolgen van de pandemie op alle delen van het bedrijf. De informatiestroom wordt bovendien veel beter beveiligd. Zeker met vergaderingen op afstand is cybersecurity een topprioriteit. Alle gegevensuitwisseling via privételefoons, tablets en computers moet veilig kunnen verlopen.

De crisis bracht ook een hiaat aan het licht inzake operational governance. ‘Toen de pandemie de kwetsbaarheid van internationale supply chains zichtbaar maakte, bleek er op boardniveau te weinig of slechts gedateerd inzicht in het eigen netwerk, import- en exportposities, ketenbeheer en processen als cybersecurity en de risico’s voor de organisatie’. Er was een tekort aan governance analytics: beschikbare en betrouwbare data om in te schatten waar de informatie staat.

En dan is er natuurlijk het post-corona-tijdperk: speelt de raad van bestuur voldoende proactief in op de gevolgen en de mogelijkheden inzake businessmodel en toekomstscenario’s? Met de juiste data kan de raad strategisch de toekomst uitstippelen.

Modern Governance wordt een blijver. Bestuurders zullen zich de nieuwe verworvenheden niet laten afnemen. Toekomstige generaties zullen de digitale informatievoorziening vooruit duwen. En bovenal, de volgende crisis is al gestart: de klimaatverandering en alles wat daarmee gepaard gaat.Ondernemingen kunnen dus maar beter gebruik maken van het huidige momentum om Modern Governance te omarmen en verankeren.

Wilt u weten hoe de Modern Governance oplossing van Diligent voor uw organisatie kan werken? Vraag hier een informatiekit aan of een vrijblijvende demonstratie aan.

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS