Commentaar en achtergrond

Wat is de ideale samenstelling van de Raad van Bestuur?

Diversiteit is belangrijk in de Raad van Bestuur

Hoe ziet de ideale samenstelling van een Raad van Bestuur eruit? In de snel veranderende wereld moeten organisaties zich continu aanpassen. En dat vraagt om nieuwe capaciteiten in de boardroom.

Uit een benchmarkonderzoek[i] van Diligent blijkt dat de meeste bedrijven niet een evenwichtige mix van expertise, vaardigheden en ervaring vertegenwoordigd hebben in hun Raad van Bestuur. Maar juist een goede samenstelling van bestuurders is de belangrijkste factor voor een effectieve adaptatie aan nieuwe business cases en een moderne bedrijfsinrichting.

Voor het onderzoek werden de CEO’s, corporate secretaries en directiesecretaresses van honderd bedrijven met een jaaromzet van meer dan een miljard euro gevraagd naar hun visie op de ideale samenstelling van de RvB. Maar liefst driekwart van de ondervraagden stelt dat de samenstelling van een gemêleerd team de belangrijkste factor is om tot de meest effectieve bedrijfsstrategie te komen.

Diversiteit in de Raad van Bestuur
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat er aanzienlijke kansen liggen op betere prestaties en hogere groei als de RvB kennis en kunde in huis heeft die het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen van onze huidige tijd. Is er in de boardroom echter een gebrek aan diversiteit in expertise, dan worden de managementteams te eenzijdig geadviseerd, waardoor het gebrek aan moderne inzichten doorsijpelt naar de gehele organisatie.

Zo blijkt bijvoorbeeld uit een rapport[ii] van Grant Thornton dat de samenstelling van directies wereldwijd toe is aan vernieuwing om een betere weerspiegeling te zijn van de huidige digitale economie. Maar liefst 86 procent van de ondervraagde directieleden gaf aan dat er een te groot gebrek in hun Raad van Bestuur is aan technologische expertise. En dat terwijl de digitalisering van het bedrijfsleven snelle sprongen voorwaarts maakt.

21e-eeuwse upgrade
Het is duidelijk dat de digitalisering van onze economie een feit is. De digitale wereld heeft markten en de manier waarop we zakendoen verstoord, maar heeft de samenstelling van de Raad van Bestuur nog niet veranderd. Voor alle bedrijven die tegenwoordig willen groeien, zijn technologische innovaties van levensbelang. Het is dan ook essentieel om kennis over digital een vaste plaats te geven op het strategische besluitvormingsniveau.

Is er binnen de RvB een bestuurslid met een scherp, digitaal inzicht, dan is een bedrijf beter gepositioneerd om nieuwe technologie te integreren in de inrichting van het bedrijf. En dat leidt weer tot hogere productiviteit, betere prestaties en een voorspong op de concurrentie. Heeft een organisatie digitale kennis niet vertegenwoordigd binnen de RvB, maar is dit alleen aanwezig bij het lagere management, dan is de kans groot dat er onbenut potentieel aanwezig is en directies in hun sturing van bovenaf afhankelijk zijn van chief digital officers. Zij beschikken weliswaar over diepgaande kennis en expertise, maar hebben geen invloed op de koers van de organisatie. De Raad van Bestuur heeft kortom een 21e-eeuwse upgrade nodig.

Nog meer tips over hoe de bestuursraad te optimaliseren? Lees dan onze whitepaper ‘6 Tips voor een daadkrachtig bestuur’.

Cybersecurity is ondervertegenwoordigd
Niet alleen de kansen van de almaar voortschrijdende digitalisering, maar ook de bedreigingen ervan zijn vaak onvoldoende erkend binnen de board room. Door nieuwe ontwikkelingen, zoals het Internet of Things neemt echter het risico op digitale en fysieke schade toe. De Cyber Security Raad[iii] (CSR), een onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid, verwacht dan ook dat schade door het gebrek aan cybersecurity in de toekomst gaat toenemen.

Volgens de huidige wet- en regelgeving hebben bedrijven de plicht om te zorgen voor een afdoende digitale beveiliging van hun bedrijf en hun producten. Mocht zich toch een incident voordoen, dan hebben zij de plicht de gevolgen ervan te beperken en verdere incidenten te voorkomen. Deze wettelijk vastgestelde zorgplicht voor een veilige cyberomgeving gaat zo ver dat het bestuur of directie van een bedrijf verantwoordelijk gehouden kan worden wanneer het misgaat.

Maar ook als er producten op de markt worden gebracht met een ICT-toepassing zonder veilige software, kan een bedrijf aansprakelijk gesteld worden voor schade die consumenten of andere bedrijven hiervan lijden. Volgens de CSR is er nog een wereld te winnen in de samenstelling van een bestuursraad. Terwijl informatieveiligheid van cruciaal belang is voor het functioneren van organisaties, vertaalt zich dit te vaak niet in kennis en kunde op het hoogste bestuurlijke niveau.

Continu op de hoogte
Een RvB moet uiteraard niet alleen bestaan uit mensen met digitale inzichten. Bestuurlijke en leidinggevende capaciteiten zijn primair gewenst. Maar ook op de meer traditionele onderwerpen als Finance en Marketing zijn er ontwikkelingen die zowel kansen als risico’s in zich hebben. Leden van een Raad van Bestuur zullen continu op de hoogte moeten blijven van nieuwe ontwikkelingen en deze nieuwe inzichten mee nemen in hun besluitvorming. Daarvoor is niet alleen een flexibele houding, maar ook een open blik nodig. Bij de werving van nieuwe leden van de Raad van Bestuur is het, met het oog op een toekomstvaste strategie, daarom goed een hoge prioriteit te geven aan specifieke en actuele kennis in combinatie met een nieuwsgierigen open karakter.

De tijd is kortom rijp om de samenstelling van de RvB kritisch over het voetlicht te laten gaan. Een gebrek aan kennis en expertise van de nieuwe uitdagingen van deze tijd leidt onherroepelijk tot een achterstand ten opzichte van concurrerende bedrijven. Het is van levensbelang dat directieleden blijven nadenken over de koers en inrichting van hun bedrijf en een maatschappij die zich blijft evolueren. Een Raad van Bestuur met een ideale samenstelling van kennis en kunde is klaar voor een veranderende toekomst. En dat biedt volop kansen en perspectieven.

Moderne governance

Wat is moderne governance? Het helpen van bestuurders en andere leiders door ervoor te zorgen dat zij beschikken over de technologieën, inzichten en processen die nodig zijn om goede governance te realiseren. Lees meer over het moderne governance aanbod van Diligent.

Bronnen

[i] Mt.be
[ii] Rapport Grant Thornton
[iii] Cyber Security Raad
Innovatietransformatie

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS