Onboarding

De voordelen van jonge commissarissen

De meerwaarde van een jonge commissaris

Voor de verandering begin ik dit blog met een vraag. Als u denkt aan een lid van de Raad van Commissarissen, wat voor persoon ziet u dan voor zich? Een man, een vrouw? Van welke leeftijd? En welke afkomst?

Laat me raden wat uw reactie is: bij een lid van de RvC denkt u aan een man met een Westers uiterlijk en grijzend haar. Dat beeld komt overeen met de werkelijkheid. De gemiddelde toezichthouder is man, blank en boven de 60.

Eigenlijk wil ik daaraan toevoegen ‘helaas’. Ik vind het jammer dat vrouwen, jongere personen en mensen met een andere achtergrond nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de RvC. Dat betekent ook dat veel bedrijven en organisaties nog niet profiteren van de voordelen van een diverse samenstelling. Die voordelen – zoals een betere besluitvorming – zijn inmiddels overtuigend aangetoond en beschreven, onder andere in een blog van Diligent over diversiteit en ook in een blog specifiek over de meerwaarde van vrouwelijke bestuurders. Diversiteit in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is ook een van de kenmerken van moderne governance. In dit blog leest u van welke voordelen u profiteert met jonge commissarissen in de RvC. Natuurlijk vertellen we ook wat de specifieke aandachtspunten zijn voor hun succesvolle introductie.

Expertise

Er is een terrein waarop de voordelen van jongere leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht voor iedereen evident zijn: informatietechnologie. Als het gaat om het gebruik van ICT-netwerken, apps en smartphones, en gerelateerde onderwerpen als cybercrime en privacywetgeving, dan weten jonge professionals daar duidelijk meer van dan de gemiddelde leden van de RvC. Ze zijn opgegroeid met de digitale technologie, kennen alle social media en zien de smartphone als verlengstuk van zichzelf. Met deze ervaring doorgronden ze complexe vraagstukken rond toepassingsmogelijkheden en bedreigingen van nieuwe technologieën veel sneller dan de generatie die is opgegroeid met pen en papier.

Meer pluspunten

Andere pluspunten van jongeren zijn hun hoge opleiding, vaak gecombineerd met een verblijf in het buitenland en/of nevenactiviteiten als een bestuursjaar. Dat levert hen niet alleen veel theoretische kennis op, ze zijn ook gewend om met verschillende mensen te communiceren, vaak in het Engels. Jongeren hebben dus niet alleen het nadeel van een kortere werkervaring, ze hebben ook pluspunten in hun bagage.

Trouwens, een gebrek aan ervaring kan een voordeel zijn. Jongere leden in de RvC kunnen, zeker als ze werkzaam zijn in een andere branche, vaak onverwachte vragen stellen over zaken die ‘al tijden gaan zoals ze gaan’. Daarmee stimuleren ze de RvC om opnieuw na te denken over het waarom en hoe van bepaalde zaken, en misschien zelfs om alternatieven te onderzoeken en te overwegen. Verder blijkt uit onderzoek dat een verjonging van de RvC ook invloed heeft op het imago: een organisatie wordt aantrekkelijker voor jonge getalenteerde medewerkers.

Aandachtspunten

De theorie is duidelijk: het heeft voordelen om jonge leden in de RvC te hebben. Toch is de praktijk nog niet zover. Vermoedelijk heeft het lage aantal jonge commissarissen te maken met de manier van werving. Vaak gaat dat nog via het old boys network, en dat levert dan oudere commissarissen op. Een andere reden is dat – soms onbewuste – vooroordelen over jongeren meespelen. Bijvoorbeeld dat ze niet geneigd zouden zijn om zich te committeren voor een periode van 4 jaar, of dat ze moeite zouden hebben met de bestaande bestuurscultuur.

 

Dan is het goed om u te realiseren dat jongere kandidaten voor de RvC op hun beurt ook hun twijfels hebben. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of ze echt gewenst zijn, of dat ze vooral goed zijn voor het stempel ‘diversiteit’. Ze zijn benieuwd hoeveel ruimte er is voor hun inbreng, zeker als ze de enige jongere commissaris zouden worden. Soms vragen ze zich ook af of de besluiten feitelijk worden genomen in de plenaire vergadering of in de wandelgangen.

Aan de slag

Is er in uw bedrijf of organisatie op korte termijn een vacature voor een toezichthouder, en overweegt u om eens buiten de gebaande wegen te zoeken, dan helpt een transparantie wervings- en selectieprocedure om de vragen van beide kanten in een vroeg stadium te beantwoorden. Natuurlijk begint u met een profielschets waarin u aan jongere kandidaten voor de RvC dezelfde eisen als aan oudere, namelijk dat ze in staat zijn om van een afstand te kijken naar uw organisatie en haar omgeving, dat ze maatschappelijk betrokken zijn en oog hebben voor (wereldwijde) politieke en economische ontwikkelingen. Heeft u, eventueel samen met een gespecialiseerd bureau, een selectie van de brieven gemaakt, dan kunt u tijdens gesprekken de vragen van uw organisatie en van de kandidaat bespreken. Beide partijen kunnen vervolgens hun eigen afwegingen maken. Werkt u op deze manier en volgt er van beide kanten een akkoord, dan is het ook een volmondig JA. Dat is een goed startpunt voor een meer diverse samenstelling Raad van Commissarissen.

Tot slot

Bedrijven en organisaties die werk maken van moderne governance, kiezen vaak ook voor een moderne ondersteuning van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen: een geheel van moderne governance tools die efficiënt besturen in een veilige omgeving mogelijk maakt. Een slim gebruik van dit soort technologieën draagt ook bij aan een positief imago. Jongere kandidaat-commissarissen zien daaraan dat uw organisatie met de tijd meegaat en moderne technologieën toepast.

Demo van Governance Cloud 

Hiervoor bent u bij Diligent aan het juiste adres. Governance Cloud van Diligent is het hart van moderne governance en biedt een scala aan digitale tools en uitbreidingsmogelijkheden. Bekijk de moderne governance of vraag direct een demo aan van Governance Cloud. We helpen u graag verder.

Bronnen

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS