Goede governance

Langetermijnwaardecreatie, een nieuwe trend

Sinds de corporate governance code in 2016 is herzien, is langetermijnwaardecreatie de nieuwe trend in corporate governance. Maar wat houdt deze term precies in? Duidelijk is dat het stakeholder-centrische model steeds meer in opkomst is en dat Environmental, Social en Governance-factoren (ESG) steeds zwaarder wegen in de boardroom.

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd. De belangrijkste vernieuwing is het centraal stellen van langetermijnwaardecreatie. Zo schrijft de commissie dat het formuleren en implementeren van een visie op lange termijn om waardecreatie vraagt van bestuurders en commissarissen. Dat betekent dat zij duurzaam moeten handelen door bewuste keuzes te maken over de houdbaarheid van de strategie op de lange termijn. Aandacht voor waardecreatie op de lange termijn is een continu proces waar zowel de afweging van de belangen van de stakeholders als de verantwoording over de gemaakte keuzes essentiële onderdelen zijn. Bewustzijn van en anticiperen op innovaties en nieuwe businessmodellen is dan ook essentieel om ambities waar te maken, kansen te kunnen grijpen en ontwrichting te voorkomen.

Buzz-woord

Wat langetermijnwaardecreatie exact inhoudt en hoe deze kan worden bepaald staat echter niet omschreven in de code. Desalniettemin waait de term sinds 2016 door de boardrooms van corporates. Het heilige woord langetermijnwaardecreatie geldt als een buzz-woord: iedereen praat erover, het heeft geen vastomlijnde betekenis, maar er wordt tegelijkertijd veel van verwacht.

Van shareholders naar stakeholders

Een trend die al langer opgeld doet en een duidelijke relatie heeft met langetermijnwaardecreatie is het stakeholder-centrisch model. Een model dat klanten, werknemers, ngo’s en overheden op gelijke voet plaatst met shareholders. Vele jaren werd de aandeelhouder gezien als de belangrijkste belanghebbende bij de onderneming. Sinds een aantal jaar is deze visie aan verandering onderhevig. In toenemende mate realiseert het bestuur van ondernemingen zich dat er meer belanghebbenden zijn die door de ondernemingen worden beïnvloed of invloed uitoefenen op ondernemingen. Volgens deze stakeholder engagement raadplegen boardrooms hun stakeholders om input voor hun bedrijfsstrategie te verkrijgen. Dit is van belang om inzicht te verkrijgen in het maatschappelijk rendement van een onderneming. Deze stakeholders zijn in toenemende mate geïnteresseerd in niet-financiële prestaties van een corporate, zoals de prestaties op het gebied van milieu of sociaal-maatschappelijke factoren. En juist daar ligt de waardecreatie voor de lange termijn.

Environmental, Social & Governance

Natuurlijk is ook duurzaamheid al jaren een buzz-woord. In de investeringswereld wordt binnen deze context steeds vaker gesproken over Environmental, Social & Governance, kortweg ESG. Hierbij worden factoren als energieverbruik, klimaat, het gebruik van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur meegewogen bij de besluitvorming op de lange termijn. Het gaat bij een juist ESG-beleid om het zoeken van een evenwicht tussen financieel-economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans ertussen te verliezen. In tegenstelling tot wat vaak aangenomen wordt, blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. ESG-doelstellingen leiden uiteindelijk dan ook tot langetermijnwaardecreatie.

Langetermijninvesteringen

Het belang van ESG voor langetermijnwaardecreatie komt goed naar voren als we kijken naar de recente risicoanalyses van Blackrock, met 4800 miljard euro in beheer de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Sinds kort weegt het bedrijf Environmental, Social en Governance-factoren mee in haar risicoanalyses. “We zien in toenemende mate een positieve relatie tussen het effectief management van ESG-factoren en langetermijnwaardecreatie van een onderneming”, aldus John McKinley van BlackRock’s Sustainable Investing team.

Positieve relatie

Opmerkelijk in de analyse van Blackrock is dat volgens het bedrijf ondernemingen die een goed management voeren op ESG-factoren een grotere kans hebben om waarde te creëren dan bedrijven die dat niet doen. Zo heeft Blackrock onder andere de relatie tussen CO2-efficiëntie en de prestaties van bedrijven op de lange termijn onderzocht. De hypothese was dat CO2-uitstoot een graadmeter is voor operationele efficiency en ook voor bovengemiddelde resultaten in de toekomst.

Het bleek dat de meeste CO2-efficiënte bedrijven betere bedrijfsresultaten boeken dan de achterblijvers. Vervolgens keek het bedrijf naar zeventien verschillende indicatoren waarmee corporates werden gerangschikt op zuinig grondstoffengebruik en klimaatbeleid. Daaruit bleek dat de ondernemingen die beter scoren op klimaatbeleid gemiddeld ook hogere bedrijfsresultaten boeken. De meest klimaatvriendelijke bedrijven scoren in het onderzoek van Blackrock maar liefst 7 procent hoger rendement dan bedrijven waar ESG-beleid niet wordt toegepast. Op basis van dit onderzoek kan dan ook worden geconcludeerd dat er een positieve relatie bestaat tussen bedrijven die ESG-factoren effectief managen en langetermijnwaardecreatie.

Diligent Institute

Diligent Institute heeft nader onderzocht hoe besturen kunnen anticiperen op de trend van stakeholder engagement. Hoe kan de boardroom de juiste balans vinden tussen verschillende belangen en hoe kunnen zij op de meest effectieve wijze prioriteren? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft het Diligent Institute samengewerkt met het Rock Centre for Corporate Governance van de Stanford University aan een wereldwijd onderzoek om beter te begrijpen hoe besturen een evenwicht kunnen vinden tussen de behoeften van aandeelhouders en belanghebbenden. Bijna 200 directeuren van publieke en private ondernemingen werden in de zomer van 2019 ondervraagd. Lees hier het volledige rapport.

Winds of change

Diligent Institute heeft daarnaast onderzoek gedaan naar het toenemend belang van ESG-beleid. Waar moet de focus liggen bij de implementatie van ESG-beleid en hoe kan het bestuur hier zo efficiënt mogelijk toezicht op houden? Het rapport gaat ook nader in op de invloed van ESG-beleid op winst en langetermijncreatie. U kunt hier het volledige rapport Winds of Changes downloaden.

Moderne governance, moderne tools

Wilt u meer weten over de modernisering van de corporate governance en de mogelijkheden die moderne governance tools u kunnen bieden? Kijk dan eens naar Governance Cloud van Diligent. Met Governance Cloud kunt u zelf de tools kiezen die uw bedrijf ondersteunen op weg naar een veiliger en effectiever bestuur. I

Een extra voordeel voor onze klanten: Diligent staat bekend om zijn uitgebreide introductieprogramma en goede klantenservice. Bovendien ontwikkelen we steeds nieuwe modules. Bekijk de mogelijkheden van onze software voor moderne governance of vraag direct een demo aan van Governance Cloud. We helpen u graag verder.

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS