Beloning bestuurders

Toename hoge bonussen om opstappen van directieleden te voorkomen

Recent onderzoek van Diligent onder 66 bestuurders in Frankrijk, Duitsland en Nederland heeft uitgewezen dat alle Nederlandse respondenten (bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen) een stijging verwachten van financiële prikkels voor directieleden om ze te stimuleren voor een langere periode aan een bedrijf verbonden te blijven. Dit is een reactie op wat in heel Europa ‘The Great Resignation’ ofwel ‘De Grote Ontslaggolf’ wordt genoemd. Uit het onderzoek bleek dat bijna twee derde van de bestuurders in Nederland verwacht dat het gebruik van ‘gouden handboeien’, of wel financiële prikkels, leidinggevenden op bestuurs­niveau ook daad­werkelijk zal aanmoedigen om te blijven.

Gouden handboeien

Over het algemeen wordt verwacht dat de ‘gouden handboeien’ in heel Europa vaker zullen worden toegepast, zodat bedrijven hun grootste talenten aan zich kunnen binden op de steeds uitdagender arbeidsmarkt. Ook het gebruik van ‘golden hellos’ – welkomstbonussen voor nieuwkomers – zal in 2022 stijgen; ruim driekwart verwacht hiervan een toename.

Bestuurders in Nederland verwachten dat de vereiste aanblijfperiode voor nieuwe directieleden tussen de twee en drie jaar zal zijn. Men is echter verdeeld over de aantrekkelijkheid van een ‘deal met gouden handboeien’. Drie van de vijf Franse bestuurders zegt dat het hen over de streep zou trekken om een ​​functie te aanvaarden, duidelijk hoger dan de ruim twee van de vijf directeuren in Duitsland en Nederland.

Strijd om bestuurstalent

Hajo Jansen, Regional Vice President West-Europa van Diligent merkt op: “Gezien de plotselinge verandering naar het hybride werken, waarvan velen van ons terecht hebben genoten, zijn de prioriteiten op de arbeidsmarkt aanzienlijk verschoven. De impact van werken op afstand maakt het mogelijk om virtueel te werken, in meerdere landen tegelijk, bij meerdere bedrijfsraden tegelijk. Het maakt niet meer uit waar het bedrijf gevestigd is, afstanden zijn minder van belang geworden. Daardoor is het makkelijker geworden om van bedrijf te switchen: digitale arbeidsmigratie. Als gevolg hiervan hebben we de strijd om talent op bestuursniveau aanzienlijk zien toenemen en daarmee de inspanningen van een bedrijf om talent binnen te halen en te behouden.”

Gevraagd naar de eigen positie, bevestigde ruim 2 van de 5 bestuurders dat ze zouden ingaan op aanblijfpremies in 2022, terwijl een even groot deel het zou overwegen. Bijna 3 van de 4 bestuurders in Nederland bevestigde dat ‘gouden-handboeienpakketten’ het afgelopen jaar door hun bedrijf zijn aangeboden.

Behouden of werven

Jansen voegt toe: “Het vinden van nieuw personeel op elk niveau is vaak een tijdrovend en duur proces, en een proces dat flink kan uitlopen, aangezien nieuwkomers zich andere processen en culturen eigen moeten maken dan ze gewend zijn. Bedrijven die niet bereid zijn concessies te doen aan de eisen van een werknemer, lopen het risico hun talent te verliezen. Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat bedrijven liever meer investeren in hun huidige teams dan een tijdrovende en dure wervings­campagne te riskeren, die alleen maar complexer wordt naarmate de anciënniteit van de functie toeneemt”.

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS