Bestuursvergadering

Netflix: dragen moderne bestuursvergaderingen bij aan succes?

moderne bestuursvergaderingen

Netflix, de streamingsdienst die wereldwijd films en series aanbiedt, is uitermate succesvol. Het bedrijf is ook bekend vanwege de vooruitstrevende organisatiecultuur. Hier hebben medewerkers veel vrijheid en bestuurders vergaderen op een moderne manier. Hebben deze zaken met elkaar te maken? Draagt de moderne bestuursvergaderingen bij aan het zakelijk succes? In dit blog leggen we de resultaten en de organisatiecultuur van Netflix onder de loep.

Het succes van Netflix

Netflix is in 1997 gestart met de verkoop en verhuur van dvd’s per post. Na marktonderzoek besluit het bedrijf over te stappen op een ‘all you can eat’-principe. In 2005, na de opkomst van YouTube, wordt gestart met de streaming-technologie. Het Amerikaanse bedrijf gaat in 2010 de grens over naar Canada, en in 2011 volgt Latijns-Amerika. Sinds 2012 is Netflix in Europa actief, eerst in Engeland en Ierland, sinds 2013 in Nederland en sinds 2014 in België. Inmiddels heeft Netflix wereldwijd ruim 100 miljoen betalende klanten en is het niet alleen succesvol met het aanbieden van films en series van derden, maar sinds een paar jaar ook met eigen producties, zoals House of Cards, The Crown en Narcos.

Als succesfactoren worden genoemd: de combinatie van creativiteit en uitstekende technologie, het aanbieden van een onbeperkt abonnement voor een relatief laag bedrag, het gebruiksgemak, de individuele tips voor een persoonlijk profiel en de innovatieve bedrijfscultuur. Op dit laatste punt gaan we hierna verder in.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Elk bedrijf dat succes heeft en groeit, krijgt te maken met een toenemende complexiteit. Dit geldt natuurlijk ook voor Netflix. Groei betekent voor hen meer projecten, meer medewerkers, meer afdelingen en meer stakeholders. Tegelijkertijd worden de belangen steeds groter; het aantal klanten neemt exponentieel toe en er gaat steeds meer geld om in de organisatie.

De vraag is hoe bedrijven in zo’n periode zorgen dat de kwaliteit van hun producten en diensten behouden blijft. Veelal worden regels en procedures opgesteld om het groeiende aantal projecten en processen soepel te laten verlopen. Hierdoor wordt de organisatie formeler en dat vinden de creatieve, onafhankelijke talenten uit de beginfase vaak demotiverend. Soms verlaten ze zelfs de organisatie.

Netflix heeft een eigen manier gevonden om met groeistuipen om te gaan. Het bedrijf wil het aantal regels zo beperkt mogelijk houden om de creativiteit van de medewerkers de ruimte te geven, daarom gaat juist in een groeifase de voorkeur uit naar high performing employees. Deze talentvolle en gedreven medewerkers hebben behoefte aan verantwoordelijkheid en vrijheid, aan innovatie en zelfsturing. Deze bedrijfsfilosofie is samen te vatten als: hoe complexer de organisatie is, hoe meer betrokken en talentvolle medewerkers we nodig hebben.

Moderne bestuursvergaderingen

Ook voor de Raad van Bestuur hanteert Netflix een eigen werkwijze. Het besturen vindt plaats in ‘moderne bestuursvergaderingen’, die zich vooral onderscheiden door een intensieve voorbereiding. De leden van de Raad van Bestuur vergaderen niet alleen onderling, ze wonen als toehoorder ook regelmatig managementvergaderingen bij. Daarnaast is het gebruikelijk dat ze het bedrijf regelmatig ‘in het wild’ bekijken. Op die manier komen ze veel concreter te weten welke problemen er spelen in het bedrijf, welke argumenten van belang zijn en op welke manier beslissingen worden genomen. Netflix verwacht ook dat op deze manier het vertrouwen van de leden van de RvB in het management toeneemt.

Ook de documentatie voor de leden van de RvB is anders dan bij de meeste andere bedrijven. Terwijl vergaderstukken voor de RvB vaak bestaan uit speciaal voor dit doel gemaakte rapporten en Power-Pointpresentaties die als vaststaande feiten worden gepresenteerd, hanteert Netflix een hele andere informatiestrategie. De bestuurlijke memo’s bevatten zo mogelijk links naar achtergrondinformatie, zodat bestuurders zelf de bronnen kunnen bestuderen en meer inzicht kunnen krijgen in de totstandkoming van de memo’s. Bovendien zijn de memo’s geen vaststaande stukken, maar zogenaamde ‘open documenten’ waarbij bestuurders opmerkingen kunnen plaatsen en vragen kunnen stellen. Vervolgens kunnen managers hier schriftelijk op reageren. Op deze manier vindt vaak al een schriftelijke probleemanalyse en discussie plaats voorafgaand aan de eigenlijke vergadering.

De regels van Netflix

Al met al besteden de leden van de Raad van Bestuur veel tijd aan het bestuderen van de voorbereidende stukken en het bijwonen van managementvergaderingen. Dat levert een veel reëlere kijk op hun organisatie op dan alleen het bekijken van de meer geijkte managementinformatie. Netflix gaat ervan uit dat deze werkwijze de besluitvorming in de Raad van Bestuur verbetert.

Het is duidelijk dat Netflix succes heeft én dat hun open en transparante bedrijfscultuur een schoolvoorbeeld is van moderne governance een moderne bestuursvergaderingen. In hoeverre er een oorzakelijk verband is, mag u zelf beoordelen.

Wilt u meer weten over de bedrijfscultuur van Netflix, neem dan een kijkje op de site van Netflix. De verkorte versie van 5 regels is:

  1. Stimuleer onafhankelijke besluitvorming door medewerkers
  2. Deel informatie open, breed en opzettelijk
  3. Wees onderling buitengewoon openhartig
  4. Behoud alleen onze zeer effectieve medewerkers
  5. Vermijd regels.

Demo van Governance Cloud

Is uw bedrijf toe aan moderne governance en wilt u dat ondersteunen met moderne governance tools? Dan raden we u aan eens te kijken naar Governance Cloud van Diligent. U kunt zelf de tools kiezen die in uw organisatie bijdragen aan een effectiever bestuur. Vanzelfsprekend maken we gebruik van een streng beveiligde omgeving.
Bekijk de mogelijkheden van onze software voor moderne governance of vraag direct een demo aan van Governance Cloud. We helpen u graag verder.

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS