Moderne governance software

Vijf eigenschappen van een moderne governance bestuurder

De eigenschappen van een moderne governance bestuurder

Moderne governance is het helpen van leiders, door ervoor te zorgen dat zij beschikken over de technologieën, inzichten en processen die nodig zijn om goede governance te realiseren, die nodig is om tot bloei te komen en stand te houden in de hectische wereld van vandaag de dag.
Van 11-13 september organiseert Diligent ’s werelds eerste moderne governance bijeenkomst, waar we onder andere de 100 moderne governance-leiders willen eren. Maar wat maakt nou een successvolle moderne governance leider? 

Bij de opvolging van leden van de Raad van Bestuur zoeken benoemings- en bestuurscommissies naar kandidaten met de juiste en meest passende vaardigheden. Binnen het opvolgingsproces hebben bestuurders echter steeds grotere verwachtingen en komt er daarmee steeds meer druk te staan op het benoemingsproces. Deze ontwikkeling noopt tot een nieuwe kijk op de wijze waarop een bestuurslid optimaal moet en kan presteren. Huidige en toekomstige boards bepalen tenslotte de wijze waarop een moderne governance bestuurder kan en moet acteren.

In het licht van deze ontwikkeling moeten bedrijven zich scherp bewust zijn van de huidige trends en uitdagingen waarmee boards vandaag de dag worden geconfronteerd. Een omschakeling van kortetermijndenken naar langetermijndenken is cruciaal. Een succesvolle toekomst kan alleen dan worden gegarandeerd wanneer nieuwe bestuursleden de volgende vijf eigenschappen hebben: ze moeten nieuwsgierig zijn, goede informatie weten te vinden en verwerken, ze moeten onderzoekend zijn, een disruptieve instelling hebben en een breed blikveld bezitten.

De nieuwsgierige bestuurder & de uitdagingen van moderne governance

Moderne governance bestuurders zijn nieuwsgierig.

In de zakenwereld vergeten we soms dat onze grootste uitvinders en filosofen zo’n onverzadigbare nieuwsgierigheid hadden dat ze daarmee iedereen om hen heen frustreerden en irriteerden. Maar het was juist die nieuwsgierigheid en gedrevenheid om nieuwe dingen te proberen, die hun in staat stelde om geweldige resultaten te boeken. In een artikel voor het tijdschrift Inc. verklaarde zakenman Elon Musk: “Vaak is de vraag moeilijker dan het antwoord. Als je de vraag goed kunt formuleren, is het antwoord het makkelijke deel.”

Musk maakt een goed punt. Een van de relevante vragen die benoemingscommissies zouden moeten stellen aan hun kandidaten, is in welke mate zij bereid zijn hun nieuwsgierigheid te ontwikkelen en de juiste vragen te stellen. Nieuwsgierige bestuursleden zijn hongerig naar kennis en onderwijs. Ze consumeren voortdurend informatie. Ze moedigen een positieve cultuur van nieuwsgierigheid aan en zien het niet als een incompetentie bij anderen. In moderne boardrooms worden bestuursleden niet verteld wat ze moeten weten, maar verwelkomen zij juist uitdagende en kritische vragen.

Moderne governance bestuursleden zijn goed geïnformeerd

Doorlopende educatie en kennisontwikkeling van het bestuur vormen standaardonderdelen van goed bestuur. Moderne governance bestuurders moeten dan ook voldoende tijd investeren en genoeg toewijding hebben om deskundig en betrokken te zijn bij de uitoefening van hun taken. Volgens Korn Ferry’s 33rd Annual Board of Directors Study uit 2006 besteedden bestuurders gemiddeld slechts 17 uur per maand aan onderwerpen gerelateerd aan governance.

De focus van educatie in de boardroom ligt doorgaans op het verkrijgen van kennis en informatie, en niet op het ontwikkelen van vaardigheden om de juiste vragen te kunnen formuleren om daarmee antwoorden te krijgen die inzichtelijk en informatief zijn. Het resultaat is dat deze vorm van educatie niet veel toegevoegde waarde heeft.

De meeste informatie die bestuursleden ontvangen, krijgen ze op indirecte wijze. Bestuurders zijn niet altijd voldoende op de hoogte van interne processen en activiteiten, en zijn afhankelijk van welke informatie het management hen biedt. Hierdoor krijgen zij alleen informatie over de onderwerpen die managers beheren. Uitvoerende bestuurders missen echter vaak de benodigde kennis over de laatste trends van- en ontwikkelingen op de markt. Moderne governance bestuursleden moeten daarom de tijd nemen om senior executives uit te dagen om een zinvol, onafhankelijk en zakelijk oordeel te kunnen geven. Bestuurders en managers moeten elkaar dan ook de juiste vragen stellen, die antwoorden verkrijgen die passen binnen hun eigen expertiseveld.

In wezen hebben moderne governance bestuursleden 24/7 dienst en hebben zij altijd scherp voor ogen wat er allemaal speelt bij zowel de belegger, de klant als de media.

Moderne governance bestuursleden zijn onderzoekend

Jaarlijkse bestuursevaluaties vormen een belangrijk onderdeel van goed bestuur. Maar daar begint de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden pas. Een bestuursraad wordt beperkt en hun potentieel niet volledig benut wanneer zij alleen naar hun eigen effectiviteit kijken. Om echt zinvol toezicht en gedegen advies aan het management te kunnen geven, hebben bestuurders behoefte aan informatie van hoge kwaliteit die relevant en actueel is.

Moderne governance bestuursleden kunnen niet optimaal functioneren zonder de kranten grondig te bestuderen om zo een ​​beter inzicht te krijgen in trends en actuele onderwerpen. Alleen door objectief te evalueren en gerichte vragen te stellen over wat er exact op de markt plaatsvindt, kunnen bestuurders uitdagingen identificeren en problemen oplossen. Moderne bestuurders moeten zeer innovatief en vindingrijk zijn en verder kijken dan het meest voor de hand liggende om zo best practices en goede resultaten te boeken.

Om werkelijk concurrerend te zijn, moeten moderne governance bestuursleden de nieuwste informatie incorporeren en bepalen hoe dit op hun bedrijf kan worden toegepast. Naast het analyseren van externe informatie, moeten moderne bestuurders zich te allen tijde afvragen wat ze beter kunnen doen als individuele bestuurder en als raad.

Whitepaper: 4 aandachtspunten voor een successvol bestuursmandaat

In onze whitepaper met 4 aandachtspunten voor een successvol bestuursmandaat gaan we nog dieper in op de kenmerken en eigenschappen van de moderne governance bestuurder.

Moderne bestuursleden zijn disruptief

Gerelateerd aan corporate governance heeft het woord ‘disruptive’ (verstorend) over het algemeen een negatieve connotatie. Het kan zo worden geïnterpreteerd dat bestuursleden moeilijk zijn om mee te werken of de bestaande bedrijfsmodellen proberen te verstoren.

Moderne governance betekent dat bestuursleden een nieuwe koers moeten varen. Moderne bestuursleden die disruptief zijn, kijken en denken vooruit. Ze zoeken naar niet voor de hand liggende relaties en willen zicht krijgen op complexe zaken. Moderne bestuursleden staan open voor klachten van activisten of ontevreden werknemers, omdat dit hen informatie kan geven over hoe ze problemen kunnen oplossen en dit gedachten en ideeën kan opleveren die nog niet ter overweging zijn gebracht.

Disruptive bestuursleden denken na over hoe ze de markt kunnen verstoren om hun bedrijf beter te positioneren maar ook over hoe concurrenten hun bedrijfsstrategie mogelijk zouden kunnen verstoren. Jane Stevenson, leidster voor CEO-opvolging en vicevoorzitster voor bestuur en CEO-diensten bij Korn Ferry, roept bestuursleden op om bij nieuwe ideeën te beoordelen of ze zich in een ‘ei-, kuiken- of kippenfase’ bevinden, en ervoor zorg te dragen dat nieuwe ideeën vertrouwelijk blijven.

Moderne bestuurders hebben een brede blik

De markt evolueert voortdurend en vindt zichzelf telkens opnieuw uit. Dat maakt zakendoen zo spannend. Moderne governance bestuursleden zijn zich er volledig van bewust dat alles in een oogwenk kan veranderen. Ze begrijpen het risico van een zwakke schakel en hoe snel dit de reputatie van hun bedrijf in gevaar kan brengen.

Moderne bestuursleden zijn zeer sterk gericht op informatiebeveiliging en willen datalekken koste wat kost voorkomen. Bewustzijn in het bedrijfsleven van vandaag vereist een continu zicht op uiteenlopende perspectieven en op een behendige wijze denken en handelen.

Een moderne kijk op governance

Bestuursraden die niet op een moderne manier naar de markt kijken, riskeren een zekere gemakzucht en apathie, wat zeker een negatief effect zal hebben op blijvend succes. Besturen die zijn ingericht volgens verouderde inzichten en opvattingen, zijn slechts ontworpen om te voldoen aan de behoeften van bedrijven en aandeelhouders uit die tijd en dus niet toekomstbestendig, laat staan vooruitstrevend. Het informatietijdperk bepaalt wat de kenmerken van moderne governance bestuursleden moeten zijn. Besturen die op zoek zijn naar leden die nieuwsgierig, geïnformeerd, onderzoekend, disruptief en bewust zijn, zullen de gamechangers van de toekomst zijn.

Nomineren voor Moderne Governance-Leiders 2020

Kent u iemand die u wil nomineren voor de 2020 editie van Diligent’s Moderne Governance-Leiders prijsuitreiking? Dat kunt u hier doen.

 

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS