Best practices

Nieuwe bestuurder: tips voor de eerste 100 dagen

Tips voor de eerste 100 dagen als nieuwe bestuurder

Het is een magische periode: de eerste 100 dagen in een nieuwe functie. Een geslaagde start wordt gezien als aanloop naar een succesvol vervolg. Gaat het in het begin niet allemaal van een leien dakje, dan vergroot dat volgens de publieke opinie de kans op een algehele mislukking. De eerste 100 dagen zijn dus cruciaal. Dat geldt zeker bij een topfunctie als lid of voorzitter van de Raad van Bestuur, waarbij alle activiteiten en uitspraken van de nieuwe bestuurder onder een vergrootglas liggen. En des te groter de organisatie, des te meer medebestuurders, personeelsleden, aandeelhouders en journalisten vol spanning meekijken. Sommigen hebben al snel hun oordeel klaar. Het is dus zaak om goed voorbereid aan de eerste 100 dagen te beginnen. In dit blog geven we een aantal tips voor deze periode, en aan de periode die hieraan voorafgaat. We beginnen met de do’s.

  1. Bereid voor

Aan elke belangrijke functie gaat een uitgebreid sollicitatietraject vooraf. Het bedrijf wil weten of de beoogde nieuwe bestuurder inderdaad de gewenste kwaliteiten, eigenschappen en ervaring heeft, de kandidaat-bestuurder wil weten of dit bedrijf inderdaad de uitdaging biedt die hij of zij zoekt. Dit traject is voor beide partijen belangrijk. Voor de beoogde bestuurder is deze periode, waarin er nog geen binding is met het bedrijf, bij uitstek geschikt om informatie in te winnen over publieke opinie, bedrijfsstructuur en bedrijfscultuur, financiële positie, positie bedrijf in de markt, sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen. Feitelijk begint hier al de voorbereiding voor de eerste 100 dagen. Komen de kandidaat-bestuurder en het betreffende bedrijf na de sollicitatieprocedure tot overeenstemming, dan duurt het vaak nog enige tijd tot de indiensttreding. Ook die periode kan worden benut voor de voorbereiding.

  1. Luister

Het klinkt zo logisch, de eenvoudige tip: luister. Toch is het juist dit een van de belangrijkste adviezen voor nieuwe bestuurders. Luister naar collega’s, luister naar mensen in verschillende functies op de werkvloer, luister naar klanten en luister naar potentiële klanten. Des te meer de nieuwe bestuurder de tijd neemt om met aandacht en onbevangen te luisteren, des te meer het oplevert. Collega’s kunnen de nieuwe bestuurder vertellen wat er speelt in de Raad van Bestuur, van medewerkers hoort hij wat ze waarderen in hun baan en het bedrijf, en wat er beter kan. Klanten laten hem weten waarom ze producten of diensten bij zijn bedrijf afnemen en potentiële klanten kunnen vertellen wat nog nodig is om de overstap te maken. Simpelweg luisteren naar wat er speelt en wat de verwachtingen zijn bij de verschillende partijen is een uiterst waardevolle bezigheid.

  1. Toon respect

Bij de rondgang langs collega’s, medewerkers, klanten en potentiële klanten komt een nieuwe bestuurder vast dingen tegen die hem verbazen of misschien zelfs teleurstellen. Er is altijd wel iets dat mooier is voorgespiegeld tijdens de sollicitatieperiode, en op sommige vlakken zijn de verwachtingen wellicht wat te hoog gespannen. Het is aan te raden om ook in dit soort situaties respect te tonen en niet te snel te oordelen, want de nieuwe bestuurder weet immers niet wat de achtergrond is van de huidige stand van zaken en manier van doen.

Whitepaper: de 4 aandachtspunten voor een succesvol bestuursmandaat

Nieuwe bestuurder: er komt veel op u af. Maar wat maakt een bestuursmandaat productief?
Dat kunt u lezen in onze whitepaper: 4 aandachtspunten voor een succesvol bestuursmandaat.

  1. Schrijf

In het begin spreekt de nieuwe bestuurder veel verschillende mensen en hoort veel verhalen. De kans om als nieuweling te luisteren krijgt iemand maar één keer. Daarom is het voor elke nieuwe leider goed om ervaringen op te schrijven, liefst dezelfde dag, want het is lastig om alle belangrijke details te onthouden. Het hoeft geen uitgebreid verslag te worden en het is niet nodig om elke dag volgens vaste richtlijnen te schrijven – al mag dat natuurlijk ook. Een paar losse aantekeningen van de belangrijkste bevindingen in smartphone of schrift blijken in de praktijk al voldoende. De ervaring leert dat het opschrijven van ervaringen het niet alleen mogelijk maakt om de belangrijkste zaken nog eens na te lezen, maar ook dat het opschrijven zelf er al voor zorgt dat dingen beter worden onthouden.

  1. Definieer strategische doelstellingen

Van een nieuwe bestuurder wordt verwacht dat hij in de beginperiode duidelijk maakt welke koers hij wil gaan varen. Dat wordt gezien als een teken van daadkracht en juist dat wordt verwacht van een nieuwe leider. Tegelijkertijd is dit een precaire keuze, want zowel medewerkers binnen het bedrijf als klanten, aandeelhouders en andere stakeholders buiten de organisatie gaan direct een mening vormen hierover. De meeste kans van slagen hebben plannen die duidelijk zijn gebaseerd op kennis van de organisatie en waarvoor zo mogelijk al steun is van formele en informele leiders binnen het bedrijf. Dat maakt het gemakkelijker om in korte tijd een groot draagvlak binnen de organisatie te creëren en voortvarend aan de slag te gaan met de uitvoering.

De don’ts

Wat moet een nieuwe bestuurder nu juist niet doen tijdens de eerste 100 dagen? Na de 5 tips die bijdragen aan een succesvolle start is dat gemakkelijk te bedenken. Het is af te raden om zonder veel kennis van zaken aan de slag te gaan en dan als een olifant in een porseleinkast rond te lopen. Het is af te raden om meteen felle discussies te voeren met iedereen die de nieuwe bestuurder spreekt en hen te vertellen dat hij weet hoe het beter kan. Het is af te raden om direct grootse plannen te presenteren zonder eerst draagvlak te creëren bij de belangrijkste belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.

Balans

Kortom: voor nieuwe bestuurders is het zaak om enerzijds de tijd te nemen voor een uitgebreide kennismaking en anderzijds om zelfverzekerd sturing te geven. In het vinden van de balans tussen deze twee uitersten ligt de sleutel voor succesvolle eerste 100 dagen.

Whitepaper: Handleiding voor de onboarding van nieuwe bestuurders

Het hoeft niet bij deze blog te blijven: wij hebben nog meer informatie voor de nieuwe bestuurder.
Zoals bijvoorbeeld deze uitgebreide whitepaper over de beste onboardingsprocedure voor nieuwe bestuurders.

Bronnen
https://www.managementimpact.nl/leiderschap/artikel/2011/06/de-eerste-honderd-dagen-zijn-cruciaal-1011887
https://www.intermediair.nl/persoonlijke-groei/leidinggeven/starten-als-manager-de-beslissende-eerste-100-dagen

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS