Beter bestuursvergaderingen notuleren

Goede notulen zijn noodzakelijk voor goed bestuur