Compliance

Risico’s en naleving: gelijke tred houden in een dynamische omgeving

Niet alleen het zakelijke landschap ontwikkelt, maar ook de risico’s. Het is de taak aan risico- en auditprofessionals om niet alleen het tempo bij te benen, maar ook om te anticiperen en te begrijpen hoe nieuwe risico’s hun bedrijf kunnen raken.  

Tijdens het recente evenement Modern Governance Europe 2021 van Diligent bespraken twee leiders op het gebied van risico’s en naleving dat thema. Ezekiel Ward, oprichter van North Star Compliance Ltd en Daniel Connell, partner bij Deloitte, bespraken de implicaties voor risicobeheersing, regelgeving en rapportage aan het bestuur.  

Risico’s variëren per bedrijf  

Volgens Connell kunnen bedrijven de COVID-19-pandemie moeilijk negeren – ook niet als ze ervan profiteerden. Andere risico’s kunnen per bedrijf variëren, maar Connell en Ward zijn het erover eens dat duurzaamheid bij organisaties over de hele wereld vooropstaat.  

„In de afgelopen 24 maanden waren klimaatrisico’s echt belangrijk”, vertelt Ward. „Ik denk dat klanten en bestuursleden nu de kracht van ESG [milieu, maatschappij en governance] beseffen en wat we moeten doen om dat te structureren rond integrale risicobeheersing.”  

Effectief prioriteit geven aan risico’s vereist functieoverschrijdende samenwerking   

Volgens Connell is de echte uitdaging bij risicobeheersing het toekennen van prioriteiten: welke risico’s moeten worden aangepakt en wanneer? Connell stelt dat de meest effectieve organisaties samenwerken met verschillende groepen belanghebbenden, waaronder de juridische en financiële afdelingen en compliance.  

„Als je bedrijven ziet die op zo’n gestructureerde, functieoverschrijdende manier werken, is er vaak sprake van een personeelsgroep”, aldus Connell. „Zij weten die wendbaarheid vast te houden. Want de echte uitdaging is natuurlijk dat risico’s niet statisch zijn. En de manier waarop je prioriteiten toekent, is ook niet statisch.”  

Automatisering kan leiden tot een verbetercultuur  

Organisaties verzamelen meer gegevens dan ooit tevoren. Maar volgens Connell worden niet al die gegevens goed gebruikt. Automatiseringsprogramma’s zoals Diligent Operational Governance kunnen organisaties helpen om controle over hun gegevens te krijgen en verbeteringen tot stand te brengen.  

Connell: „Veel van dat komt neer op onderliggende juridische entiteitsgegevens die in werkelijkheid niet zijn gebruikt en geanalyseerd zoals dat zou kunnen. Er zitten nu groepen die zeggen: ‘We hebben met al die gegevens hier een paar echt slimme mensen intern en bij de adviseur. Laten we nog eens kijken hoe we er meer waarde aan kunnen ontlenen.’”  

Kom tot de kern tijdens een presentatie aan het bestuur  

Bestuursleden zijn drukbezet. Bovendien weten ze misschien niet zo veel over het bedrijf als risico- en auditprofessionals wel denken. Ward adviseert om te focussen op de keuzes die bestuurders moeten maken.  

„Je moet echt heel snel tot de feitelijke beslissing komen. Als het om een intern onderzoek gaat, dan gaat het om de timing van de eigen openbaarmaking, wie lokaal moet worden ingeschakeld en of er iets moet worden uitgevoerd met machtigingen. Al die belangrijke beslissingen. Ik denk dat daar tijd aan moet worden besteed.”  

Verbeter uw nalevingsprogramma via mensen, processen en technologie  

Volgens Connell speelt functieoverschrijding een belangrijke rol in een sterke cultuur. Die overspant mensen, processen en technologie – zaken die allemaal belanghebbenden op het gebied van recht, fiscale zaken en naleving raken.  

„Begrijp de dingen vanuit het perspectief van mensen: heb je het juiste menselijk kapitaal binnen je functie om er optimaal gebruik van te maken?”, zegt Connell. „En begrijp je, vanuit het perspectief van processen, wat die processen zijn en waar kansen voor harmonisatie liggen? En ten slotte technologie: zorg echt dat je maximaal profiteert van die enorme vooruitgang.”  

—  

Bekijk de volledige sessie om meer te weten te komen over wat Ward en Connell zeggen over hoe u bij blijft in de dynamische omgeving van risicobeheersing.  

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS