Diversiteit is essentieel voor goed bestuur

Diversiteit in de samenstelling van de raad van bestuur heeft effect op daadkracht en resultaten