Best practices

Hoeveel vrouwelijke bestuurders telt uw organisatie?

Hoeveel vrouwelijke bestuurders telt uw organisatie?

Meer vrouwen in de boardroom, dat is al jarenlang een streven van de overheid. Sinds 2017 geldt er in Nederland een wettelijk streefcijfer van 30% vrouwelijke bestuurders. Dat streven is mooi, maar de werkelijkheid is weerbarstig. Zelfs bij de (semi)overheid, waar relatief veel vrouwen zijn doorgedrongen tot de top, wordt dit percentage nog niet gehaald.

  • Waarom is het belangrijk om vrouwen in de RvB en de RvC te benoemen, ook voor uw organisatie?
  • Hoe is de situatie nu in Nederland?
  • En elders in Europa en de wereld?
  • Waarom duurt het zo lang voor het streefcijfer van 30% vrouwen wordt gehaald?
  • Welke maatregelen kunt u nemen om in uw bedrijf of organisatie meer vrouwen aan de top te krijgen?

Op deze vragen krijgt u antwoord in dit blog.

Waarom vrouwelijke bestuurders?

Het is inmiddels aangetoond in talloze internationale onderzoeken: meer diversiteit in de Raden van Bestuur en de Raden van Commissarissen leidt tot meer vernieuwende ideeën en bredere discussies, en daarmee tot betere beslissingen. Uiteindelijk zorgt dat voor beter presterende bedrijven en organisaties. Kortom: Verkoopresultaten en winsten blijken significant hoger bij bedrijven met vrouwen in de top.

Daarnaast blijkt de aanwezigheid van vrouwen in de RvB en de RvC een aantoonbaar positieve invloed hebben op het aantal vrouwen in de organisatie en hun carrière. Hierdoor ontstaat meer diversiteit en creativiteit in alle lagen van de organisatie. Een grotere bijdrage van vrouwen draagt ook bij aan het oplossen van het arbeidstekort en verbetert het imago als werkgever.

De situatie nu

Op dit moment is in Nederland bijna 16% van alle topbestuurders en 13,1% van de toezichthouders vrouw, zo blijkt uit de studie Diversiteit in de Boardroom van Graydon uit 2018. Al wordt het streefcijfer van 30% vrouwen in de RvB en 30% vrouwen in de RvC in Nederland bij lange na niet gehaald wordt, het percentage vrouwen blijft wel geleidelijk toenemen. Dat geldt voor alle sectoren.

Koploper in diversiteit is de (semi)overheid met 24,5% vrouwen aan de top, gevolgd door cultuur, sport & recreatie (23,1%) en landbouw & visserij (19,2%). Onderaan de lijst staan industrie en transport & logistiek (allebei 13,7%) en de bouw (9,2%).

De studie van Graydon geeft niet alleen een beeld van de percentages vrouwelijke bestuurders, maar laat ook de verdeling zien. In 23% van de grote bedrijven is minimaal 1 vrouwelijke bestuurder aanwezig, en bij 29% van de bedrijven zit een vrouw in het toezicht. Dat betekent ook dat in meer dan de helft van de grote bedrijven de top nog steeds alleen uit mannen bestaat.

Vrouwelijke bestuurders in andere landen

Terwijl Nederland zich beperkt tot een wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen in de Raden van Bestuur en de Raden van Commissarissen, kennen andere Europese landen een verplicht quotum voor de man-vrouwverdeling in de bedrijfstop. Voor het niet halen van dit quotum zijn soms forse sancties mogelijk. Zo moet in België 33,3 % van de totale bestuurstop van beursgenoteerde bedrijven en de overheid uit vrouwen bestaan, op straffe van het afkeuren van benoemingen van mannen of het intrekken van beloningen van bestuurders. De Franse wetgeving eist 40% vrouwen in de Raad van Commissarissen, en gebeurt dat niet, dan zijn naming & shaming en het afkeuren van benoemingen van mannen een gevolg.

In Duitsland zijn de grootste beursbedrijven verplicht om 30% vrouwen in hun raad van Commissarissen te hebben. Is dat niet het geval, dan kan het leiden tot financiële sancties of het afkeuren van benoemingen van mannen. In Italië moet 33% van de totale bestuurstop uit vrouwen bestaan, anders kunnen financiële sancties worden opgelegd. En in Noorwegen, waar 40% vrouwen in de Raden van Commissarissen zijn vereist, kan een bedrijf dat zich niet aan deze regels houdt zelfs van de beurs gehaald worden.

In Amerika heeft Californië vorig jaar een vergaand wetsvoorstel rond diversiteit aangenomen: beursgenoteerde bedrijven moeten eind 2019 ten minste 1 vrouw in de Raad van Bestuur hebben, en eind 2021 minimaal 2 of 3, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Bij het niet voldoen aan deze eisen kan een boete van 100.000 dollar worden opgelegd, bij een tweede overtreding oplopend tot 300.000 dollar.

Waarom duurt het zo lang?

Anno 2019 gaat het vaak gehoorde excuus ‘er zijn geen vrouwen te vinden’ niet meer op. Toch worden vacatures bij de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen nog steeds vaker ingevuld door een man dan door een vrouw. Dat komt omdat het verleidelijk en gemakkelijk is om met een lang bestaand functieprofiel te zoeken via de bekende kanalen, en dan valt de keus snel weer op een man uit het old boys network. Ook (onbewuste) vooroordelen spelen nog een rol, bijvoorbeeld over de geschiktheid van vrouwen aan de top in een technische branche of financiële functie. De ervaring leert dat er pas écht wat verandert aan de top als bedrijven en organisaties de man/vrouw-verhouding aan de top tot speerpunt van hun beleid maken.

Aan de slag

Natuurlijk zijn huidige percentages vrouwelijke bestuurders interessant, net zoals de regels uit andere landen en de redenen waarom gendergelijkheid stagneert. Toch gaat het uiteindelijk om úw bedrijf. Zijn in uw RvB en RvC vrouwelijke bestuurders en toezichthouders te vinden? En welke moeite doet uw bedrijf om het streefcijfer van 30% te halen?

Tegenwoordig zijn er organisaties als Topvrouwen en Talent naar de Top, die het bedrijven gemakkelijker om vrouwen met de goede opleiding en ervaring te vinden. Topvrouwen beheert een vacaturebank met vrouwen die geschikt zijn voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en heeft een handreiking met tips om meer vrouwelijke bestuurders te werven. Een van de tips is dat de longlist uit mannen én vrouwen moet bestaan.

Talent naar de Top biedt bedrijven de mogelijkheid om aan een charter Talent naar de Top deel te nemen. Die aanpak, met ondersteuning en een jaarlijkse monitoring, werpt zijn vruchten af: bedrijven die hebben meegedaan, hadden vorig jaar 27,2% vrouwen in de RvB en 36,9% vrouwen in de RvC. Dat is beduidend meer dan het landelijk gemiddelde.

Er zijn meer organisaties die werken aan de zichtbaarheid van vrouwelijke bestuurders. Management Scope bijvoorbeeld presenteert elk jaar een top 100 van de machtigste vrouwen.

Meer vrouwen aan de top, het is goed voor uw bedrijf of organisatie en het is zeker mogelijk! Welke acties onderneemt u in 2019 om dit te bereiken?

Literatuur

https://www.topvrouwen.nl/over-topvrouwen
https://www.talentnaardetop.nl
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/06/opinie–meer-vrouwen-aan-de-top-leidt-tot-betere-bedrijven/
https://www.telegraaf.nl/video/1752271/gezocht-topvrouwen
https://www.graydon.nl/pers/bij-een-op-vijf-grote-ondernemingen-vervult-een-vrouw-een-bestuurdersrol

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS