Goede governance

Investeren familiebedrijven genoeg in digitale innovatie en nieuwe technologie?

Was u ook zo onder de indruk door die grote switch van offline naar online? Door het alomtegenwoordige COVID-19 zijn familiebedrijven vandaag meer dan ooit kwetsbaar. Zij mogen de trein van de digitalisering, automatisering of robotisering nu echt niet missen, in welke sector ze ook actief zijn. Als ze zich niet bekommeren om de relevantie van hun verdienmodel blijft er straks niets meer over om over te dragen aan de volgende generatie. Daarom, twee brandende vragen…

 

Wat betekent digitale transformatie voor het bedrijfsmodel van uw familiebedrijf?

Als diepgaand veranderingsproject heeft digitalisering een langetermijnimpact op de mensen, de organisatie, de processen, de verkoop, de klantenrelaties, ja heel de bedrijfscultuur. Elk familiebedrijf moet voor zichzelf de gevolgen op het businessmodel inschatten.

In dit dringend “huiswerk” onderzoekt u alle kansen en bedreigingen: welke concurrentiele  alternatieven zijn er (aan het) ontstaan? Welke technologie kan voor uw bedrijf en verdienmodel een bedreiging worden? Hoe kan u anderzijds maximaal van de nieuwe technologie gebruik maken om er uw eigen business mee te versterken of een nieuwe business uit te bouwen? Wat kan en wil u anders aanpakken om u bedrijf te herpositioneren in de waardeketen? Welke nieuwe talenten heb u nodig? De vraag of een digitalisering wel voldoende ROI (return on investment) oplevert wordt irrelevant. Er is geen redelijk alternatief meer. Het is een kwestie van overleven, met hopelijk een nieuw en duurzaam verdienmodel.

 

“Elke strategie is digitaal,

een ‘digitale strategie’ is een “stijlfout”!”

 

Digitale transformatie verandert fundamenteel de wijze waarop bedrijven zullen werken en waarde leveren aan hun klanten. Enkel door digitale transformatie te omarmen kan u met enige kans op duurzaam succes u bedrijfsmodel aanpassen of heruitvinden. Laat u in dit proces bijstaan door externe experten. Denk niet dat u het allemaal zelf kan en moet regelen. Laat u inspireren door initiatieven als “Fabrieken voor de toekomst”.

De grootst mogelijk denkfout voor een familiebedrijf? Er koppig van uitgaan dat – zelfs mits deugdelijk bestuur – de huidige concurrentievoordelen, de kracht van het team, de verworven marktoegang en de feitelijke barrières voor nieuwkomers hen wel een eeuwig bestaan zullen garanderen.

De lockdowns en andere maatregelen kunnen rampzalig zijn voor het al dan niet gezond voortbestaan van een bedrijf. Tijdens de voorbije maanden werden familiebedrijven met de neus op de feiten gedrukt: Afstandswerk, online meetings, papierloze contracten, e-commerce… wie toen geen enkele digitale traditie of knowhow had opgebouwd heeft zich zwaar in de kosten moeten steken om bijvoorbeeld alleen al thuiswerk mogelijk te maken. Er is geen terugkeer naar “het oude normaal”. Zonder betekenisvolle digitale infrastructuren en werkmethodes blijft u hopeloos achterop hinken.

Doe de test

Digitalisering is onontkoombaar omdat digitaal de norm geworden is. Zijn uw bestuurders er van overtuigd dat een boardportal de productiviteit van uw bestuurders en de veiligheid van uw data kan verhogen? Doe de test!

Hoe groot is de verantwoordelijkheid van de bestuurders?

De raad van bestuur en het management moeten niet alleen duidelijk definiëren hoe ze de digitalisering van het bedrijf zien evolueren. Ook de wijze waarop er beslist en bestuurd wordt zal mee moeten veranderen. Durf uw bestuurlijke organisatie, informatiestromen en governance ter discussie stellen!

De betrokkenheid van bestuur en bedrijfsleiding zijn cruciaal in deze veranderingsprocessen. Familiale bedrijven beschikken over een voordeel tegenover grotere concerns. Als de bedrijfsleiding vooruit wil, haalt u makkelijker snelheid in uw digitaliseringsprojecten.

Stel uw beslissingslijnen in vraag en kijk of uw besluitvormingsprocessen niet te bureaucratisch of formeel geworden zijn. Enkel door digitalisering van die processen kunt u productieve tijd winnen voor uw medewerkers en de klanten.

 

“De eerste stap om ergens te geraken is beslissen

dat u niet wil blijven waar u nu bent.”

 

Meer data en een grotere beschikbaarheid van data leiden tot betere en snellere beslissingen en meer  objectiviteit in de besluitvorming. Laat analytics in de plaats komen van het buikgevoel om uw plannen te onderbouwen en te staven. Een goed dossier met de juiste actuele managementinformatie vergroot de overtuigingskracht en haalt de emotionaliteit uit de discussie. Denk maar aan beslissingen over kostenoptimalisatie en kostenefficiëntie van de aankoop, treasury planning, productiviteit, capaciteitsplanning enzovoort. Overweeg een board portal…

Ook de digitale communicatie met de leden van het familieforum vergt meer aandacht. De meest vooruitstrevende familiebedrijven zetten nu communicatieplatforms in die een tijdige verspreiding van informatie over alle familietakken mogelijk maken. Interne WhatsApp-groepen hebben alleszins al de traditionele e-mail als communicatiemiddel voorbijgestoken. Maar er is nog meer en beter mogelijk.

Doe de test

Digitalisering is onontkoombaar omdat digitaal de norm geworden is. Zijn uw bestuurders er van overtuigd dat een boardportal de productiviteit van uw bestuurders en de veiligheid van uw data kan verhogen? Doe de test!

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS