Corporate governance

Wat CEO’s denken over klimaat, medewerkers en digitale ontwikkelingen

Het internationale accountants- en belastingadviesbedrijf PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft CEO’s gevraagd hoe ze denken over klimaatverandering, de ontwikkeling van hun medewerkers en de digitale ontwikkelingen. Wereldwijd hebben ruim 1.500 CEO’s de vragen beantwoord. De belangrijkste uitkomsten:

  • klimaatverandering is niet alleen een bedreiging, maar ook een kans
  • de ontwikkeling van medewerkers verdient meer aandacht
  • digitale ontwikkelingen worden geremd door privacyregels.

Klimaatverandering als kans

Wereldwijd is de mening van CEO’s over klimaatverandering de afgelopen 10 jaar veranderd. In 2010 werd het vooral gezien als bedreiging van bedrijfsactiviteiten. Anno 2020 zijn de CEO’s veel positiever. Een kwart van de bestuurders ziet nu klimaatverandering ook als kans voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

Bestuurders realiseren zich bovendien steeds meer dat de initiatieven die ze nemen om klimaatverandering tegen te gaan, kunnen leiden tot een betere reputatie onder hun stakeholders. Anno 2020 onderschrijft een derde van de ondervraagde bestuurders deze stelling. Dat is verklaarbaar, want er is veel maatschappelijke aandacht voor dit onderwerp. De stakeholders, waaronder klanten, potentiële en toekomstige medewerkers, regelgevende instanties en de maatschappij, worden een steeds belangrijker machtsfactor voor de continuïteit van bedrijven. Willen bedrijven blijven voortbestaan, dan zijn er immers mensen nodig die hun producten en diensten willen kopen en die bij hun bedrijf willen werken.

In het onderzoek zijn de CEO’s ook gevraagd naar tegemoetkomingen bij groene investeringen. De meningen daarover zijn veranderd tussen 2010 tot 2020: anno 2020 is het percentage CEO’s dat denkt te profiteren van overheidssteun of financiële prikkels flink gegroeid, al bedraagt het nog steeds slechts 15%.

 

Meer investeren in medewerkers

In alle bedrijfstakken wordt steeds meer gevraagd van medewerkers. Ze worden bijvoorbeeld geacht iets toe te voegen aan de (bedrijfs)technologie en dat vereist creativiteit. Daarnaast hebben ze aanpassingsvermogen nodig in de steeds sneller veranderende wereld. CEO’s beseffen dat de vaardigheden van hun medewerkers van belang zijn voor het voortbestaan van hun bedrijven. Dat is terug te zien in het onderzoek: drie kwart van de CEO’s geeft aan dat in hun bedrijven voortgang is geboekt in het benoemen van de vaardigheden die belangrijk zijn voor toekomstige groei. In de meeste bedrijven kunnen medewerkers dan ook deelnemen aan workshops en trainingen.

Toch is alleen scholing onvoldoende, zo blijkt uit het onderzoek van PwC, want de toekomst vraagt om het zogenaamde upskilling. Onder upskilling wordt verstaan dat bedrijven hun best doen hun (potentiële) werknemers vanaf het eerste contact met het bedrijf positieve ervaringen te bieden, bijvoorbeeld met goed ingerichte automatiseringsprocessen en een open cultuur waarin ze vragen durven te stellen. Door aandacht te besteden aan de ‘employee experience’ gedurende de gehele loopbaan ontstaat een werkomgeving waarin mensen steeds meer zichzelf kunnen zijn. Zo’n bedrijf wordt een werkgever waarvoor medewerkers graag willen werken. Op dit vlak is verbetering mogelijk, want zowel in Nederland als wereldwijd blijkt pas een kwart van de bedrijven echt aan de slag te zijn met upskilling.

 

Privacy en digitale ontwikkelingen

In de begintijd van het wereldwijde web – of internet of cyberspace genoemd – was de belofte dat het zou leiden tot het democratiseren van informatie en het ontstaan van een internationale gemeenschap. Inmiddels is duidelijk dat internet naast de vele voordelen ook nadelen kent, zoals cybercriminaliteit in de vorm van phishing of hacking. De laatste jaren is er veel aandacht voor de privacy van vertrouwelijke gegevens. Uit het onderzoek van PwC blijkt dat bestuurders in de toekomst meer ongunstige ontwikkelingen op dat vlak verwachten.

Bijna drie kwart van de CEO’s rekent op extra wetgeving van overheden die de private sector dwingt hun internet-content te reguleren. Bijna 70% verwacht regels die de macht van grote technologiebedrijven breken en de helft houdt rekening met een verplichte financiële compensatie voor individuen bij het gebruik van persoonlijke data.

Over de versplintering van het internet door verschillende nationale regels zijn de meningen verdeeld, de helft verwacht een fragmentatie, iets minder dan de helft verwacht juist een harmonisatie van de regels rond inhoud, commercie en privacy.

Op de vraag of de nieuwe privacyregels tegelijkertijd zowel het vertrouwen van de burger als de concurrentiekracht van de bedrijven zullen vergroten, antwoordden wereldwijd evenzoveel CEO’s ja als nee. De Nederlandse CEO’s zijn pessimistischer. Hierdoor zijn Nederlandse bestuurders terughoudend in het toepassen van nieuwe digitale technologieën, zo concludeert PwC.

 

Technologie en besturen

Nieuwe digitale technologieën kunnen niet alleen worden ingezet voor de bedrijfsvoering, maar ook voor het bestuurlijke proces. Vooral Raden van Bestuur die hun onderneming op een moderne manier besturen, kiezen vaak voor moderne governance tools die veiligheid en effectiviteit hoog in het vaandel hebben staan. Wereldwijd een van de meest geavanceerde tools voor moderne governance is Governance Cloud van Diligent. Governance Cloud biedt een heel scala aan tools die commerciële bedrijven en publieke organisaties ondersteunen op weg naar een moderne, effectieve én veilige manier van besturen.

 

Bij Diligent kiest elke de klant de tools die voor zijn bedrijf of organisatie van belang zijn, bijvoorbeeld modules die op elk moment veilig en gemakkelijk toegang geven tot de meeste actuele versies van relevante documenten of een veilige manier van communiceren met medebestuurders. Extra voordelen van Diligent zijn een uitgebreid introductieprogramma, een uitstekende klantenservice en de continue doorontwikkeling van modules. Bekijk de mogelijkheden van onze software voor moderne governance of vraag geheel vrijblijvend een demo aan van Governance Cloud. We helpen u graag verder.

 

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS