Goede governance

Wat is Modern Governance?

Governance betekent letterlijk besturen of manier van besturen. Praten we over Modern Governance, dan bedoelen we een eigentijdse manier van besturen die rekening houdt met de actuele thema’s van deze tijd en de hoge snelheid van zakendoen, met alle bijbehorende kansen en bedreigingen. Bedrijven en organisaties die Modern Governance op een goede manier uitvoeren, creëren kansen en concurrentievoordelen. Daarmee zorgen ze voor continuïteit en misschien zelfs groei.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en digitalisering

Ze staan vast al regelmatig op de agenda van uw Raad van Bestuur, de actuele thema’s van deze tijd. Voor een belangrijk deel hebben ze te maken hebben met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Anno 2020 vragen klanten en investeerders immers niet alleen om een goede kwaliteit van product of dienst, ook de manier waarop ze tot stand komen en de visie van uw organisatie worden steeds belangrijker. Oppervlakkige antwoorden zijn niet meer voldoende, nu wordt transparant inzicht in doelstellingen en prestaties gevraagd. Te denken valt aan een milieujaarverslag waarin staat hoeveel energie is bespaard en hoeveel minder CO2 wordt uitgestoten, en een sociaal jaarverslag met kengetallen en acties rond een meer diverse samenstelling van het personeelsbestand en vitalere medewerkers.

Een ander en belangrijk actueel thema is digitalisering. Steeds meer bedrijfsprocessen worden digitaal aangestuurd, steeds meer IT-systemen worden met elkaar verbonden, steeds meer personeelsleden werken met een computer. Dat leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Nu kunnen gegevens gemakkelijker worden gekoppeld en geavanceerde data-analyses kunnen inzicht geven in tal van parameters. Digitale systemen bieden ook de mogelijkheid om op andere tijden en andere plaatsen te werken, een voordeel dat tijdens de coronacrisis zijn waarde heeft bewezen.

Verregaande digitalisering vraagt ook om adequate veiligheidsmaatregelen. Aan de ene kant gaat het om een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van klanten of patiënten en medewerkers, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Aan de andere kant gaat het om bescherming van bedrijfsgegevens tegen phishing, ransomware of de uitval van IT-systemen. Dergelijke moderne bedreigingen vereisen dan ook een moderne besturing.

 

Modern Governance in de bestuurskamer

Tijdens de bestuursvergaderingen buigen de leden van de Raad van Bestuur zich over alle belangrijke zaken die spelen in en buiten de organisatie. Meestal zijn er veel agendapunten, en achter elk onderwerp zit een heel dossier met relevante informatie, soms vele pagina’s lang. Het is een hele kunst om over elk agendapunt een goede discussie te voeren en een weloverwogen besluit te nemen. Toch is dat juist waar het om draait bij een goede uitvoering van Modern Governance.

Moderne technologische hulpmiddelen kunnen de leden van de Raad van Bestuur ondersteunen bij hun werkzaamheden. Met boardportals, speciaal voor het bestuur ontwikkelde software-platformen, kan informatie overzichtelijk én streng beveiligd worden opgeslagen. Op deze manier hebben de individuele leden van de RvB altijd en overal toegang tot de meest actuele versie van kengetallen en rapporten. Ze kunnen ook gemakkelijk opmerkingen en vragen toevoegen aan documenten en deze delen met collega-bestuurders. Zo kunnen discussies niet alleen tijdens de vergaderingen in de bestuurskamer plaatsvinden, maar ook tussendoor. Op deze manier draagt een boardportal bij aan een efficiënter en effectiever bestuur. Daarbij blijft de belangrijkste basis van Modern Governance, zoals u vanzelfsprekend weet, een Raad van Bestuur die bestaat uit kundige en betrokken leden die in een positieve sfeer met elkaar samenwerken, en relevante en actuele kengetallen voor de belangrijkste thema’s in uw organisatie.

 

Boardportal voor Modern Governance

Wereldwijd een van de grootste en bekendste leveranciers van boardportals is Diligent. Het veilige en klantvriendelijke Governance Cloud is geschikt voor MKB-bedrijven en multinationals en biedt een breed assortiment digitale tools waarmee elke organisatie zijn eigen systeem kan vormgeven. U kunt de mogelijkheden van onze software voor Modern Governance direct bekijken of geheel vrijblijvend een demo aanvragen van Governance Cloud. We helpen u graag verder.

 

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS