CSR

Zo voldoet Modern Governance aan het belang van ESG

De evaluatie van de prestaties van bedrijven als ‘zakelijke burgers’ kon al voor 2020 op toenemende belangstelling rekenen. De COVID-19-pandemie heeft de kritieke verandering van aandeelhouder- naar belanghebbendekapitalisme echter versneld. Nu we nog steeds te maken hebben met een crisis die de wereld heel snel in zijn greep kreeg, is ook het bewustzijn van de andere, diepgaandere problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd toegenomen. De klimaatcrisis en systematische ongelijkheid tussen mensen zullen nog lang nadat we van COVID-19 zijn hersteld bij ons blijven. Bovendien zijn de langetermijneffecten ervan groter – ook al kunnen ze niet zo gemakkelijk worden gekwantificeerd als de tragische sterfte- en besmettingscijfers van het coronavirus. 

Deze versterkte bewustwording plaatst bestuurders en de organisaties die zij dienen voor uitdagende vragen. Wat doen corporaties om duurzame waarde voor alle belanghebbenden te creëren als de basis voor beoordeling veel breder is dan puur de waarde voor aandeelhouders? Hoe pakken zij kwesties aan, zoals diversiteit, impact op het milieu, steun voor kwetsbare gemeenschappen en het voorkomen van illegale werkgelegenheid? Hoe bereiden ze zich voor op eventuele toekomstige crises? 

De overkoepelende vraag voor besturen is: hoe kunnen zij effectief overzicht houden en robuuste uitdagingen bieden voor de organisaties die zij dienen in een wereld waarin factoren op het gebied van milieu, maatschappij en toezicht (ESG) het belang van beleggers, regelgevende instanties en consumenten domineren? 

Transparantere, frequentere en meer diverse inzichten via Modern Governance 

Het valt niet te ontkennen dat de pandemie de manier waarop bestuursraden functioneren heeft getransformeerd – en het toezicht uit zijn traditionele driemaandelijkse cadans heeft geschud en bestuurders dichter bij het bedrijf heeft gebracht. Regelmatiger virtuele vergaderingen en de omarming van digitale hulpprogramma’s en processen hebben laten zien dat toezicht ook mogelijk is in minder ideale omstandigheden zónder dat dit gevolgen heeft voor informatiebeveiliging of efficiëntie. 

Bovendien heeft de pandemie de noodzaak onderstreept van snelle, nauwkeurige informatieprocessen – voor tal van onderwerpen – richting bestuurders en de C-suite, zodat zij over de inzichten beschikken die nodig zijn om beslissingen te nemen in een razendsnel veranderende omgeving. 

Deze ontwikkeling vormt het kloppend hart van Modern Governance, waarbij handelswijzen van leidinggevenden en bestuur en operationele gewoonten beter in staat zijn om duurzame prestaties te bevorderen, het vertrouwen van beleggers te stimuleren, belanghebbenden te betrekken en blijvende impact te creëren. Organisaties kunnen het platform ontwikkelen dat ze nodig hebben om dit te realiseren door technologie, inzichten en processen te combineren. 

Diversiteit van gegevens en perspectieven 

Organisaties die ernaar streven om de ESG-prestaties te verbeteren, moeten cruciale meetwaarden in kaart brengen en bewaken. 

De ESG-meetwaarden van het World Economic Forum vormen een uitstekend uitgangspunt. Bedrijven moeten allereerst deze hanteren voor benchmarks of een framework voor het registreren en bijhouden van gegevens maken als die waarden nog niet worden gemonitord. Het biedt bestuurders en de C-suite een intern perspectief en een allesomvattender zicht op de prestaties van (en hiaten in) de organisatie. 

Het is echter meer dan duidelijk dat organisaties niet opereren in een vacuüm. De opkomst van ESG is daar een duidelijk bewijs van. Leidinggevenden hebben ook toegang nodig tot externe gegevens en inzichten over de bredere trends, kwesties en regelgeving die mogelijk van invloed zijn op de organisatie. Die bieden context voor de interne gegevens van de organisatie en geven bestuurders een meer diverse reeks perspectieven voor langetermijnsucces. Bovendien kunnen ze mogelijke crises eerder zien aankomen. Modern Governance haalt informatie overal vandaan – of het nu van binnen of buiten de organisatie is – en zorgt dat de raad van bestuur en leidinggevenden de juiste vragen kunnen stellen en op het juiste moment de juiste beslissingen kunnen nemen. 

 

Een platform voor Modern Governance 

Diligent is pionier op het gebied van Modern Governance en combineert op zijn platform gescheiden hulpprogramma’s, gegevens, integraties en processen in één veilige omgeving, zodat besturen effectief toezicht kunnen houden op het alsmaar toenemende tempo van moderne bedrijven. Het platform bestaat uit drie oplossingen: samenwerken op bestuursniveau, operationele governance en uitgebreide toezichtanalyses. 

Deze hulpprogramma’s bieden samen frequente en uitgebreide informatie waarmee bestuurders beter kunnen presteren en hun kennis en bewustzijn van de organisatie die ze dienen en de omgeving waarin ze opereren kunnen vergroten. Ze stellen bestuurders in staat om helemaal digitaal te gaan en zijn veilig toegankelijk op elk apparaat, zodat men de transformatie kan omarmen en overal de vruchten van de inzichten kan plukken. En als toezicht van bovenaf wordt gedigitaliseerd, wordt het gemakkelijker om een digitale methode voor het meten en volgen van ESG in de gehele organisatie uit te rollen. 

Governance als concurrentievoordeel 

Black Rock-CEO Larry Fink wees er al op in zijn brief aan CEO’s in 2021: het bewijs groeit dat de organisaties die al sterk zijn op het gebied van ESG en monitoring beter door de COVID-19-crisis zijn gekomen dan de tegenhangers die minder bewust bezig waren met ESG. Beter inzicht in het kwetsbare ecosysteem rond een bedrijf en de niet-financiële factoren die van invloed zijn op het creëren van waarde lijken bedrijven in staat te stellen om effectiever te reageren op onderbrekingen en onzekerheid. Daarom moeten de ESG-prestaties niet langer als een eilandje worden bekeken en onafhankelijk van andere meetwaarden voor zakelijk succes worden bezien: ze zijn intrinsiek voor het creëren van duurzame waarde. 

Het is dan ook niet meer dan logisch dat toezicht een bron van concurrentievoordeel kan worden. Het wereldwijde netwerk van Diligent – met meer dan 19.000 organisaties en 700.000 leidinggevenden in ruim 90 landen – wil precies dat realiseren door middel van technologische, procesmatige en informatiegerichte innovatie. 

Daarnaast zijn programma’s zoals Diligents initiatief voor modern leiderschap gericht op het proactief aanpakken van het gebrek aan diversiteit onder senior-leidinggevenden door een database aan te leggen met gekwalificeerde kandidaten met uiteenlopende achtergronden voor besturen en de C-suite en hen te verbinden met wereldwijde benoemingsmogelijkheden. Zo kunnen organisaties de diverse bestuursraden samenstellen waarvan is aangetoond dat ze beter in staat zijn om langetermijnwaarde te creëren. 

Modern Governance voor een duurzame toekomst 

In de veranderde post-coronawereld zijn de verwachtingen die belanghebbenden van bestuursraden en senior-leidinggevenden hebben toegenomen en veranderd. En dat geldt ook voor de verwachtingen ten aanzien van de bedrijven die zij dienen. De omarming van Modern Governance is een intelligente reactie op zowel de fysieke uitdagingen van een gedistribueerd ‘virtueel’ bestuurschap als de morele drang om het bewustzijn van ESG in bedrijven een impuls te geven en op de hoogte te blijven van uiteenlopende en snel veranderende aangelegenheden. 

Door de juiste technologie, processen en inzichten te implementeren, kunnen bestuursraden hun bedrijven en de bredere samenleving beter van dienst zijn en robuust, geïnformeerd overzicht bieden in moeilijke tijden. 

 

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS