Board portal

Met onze board portal om papierloos te vergaderen wint u aan efficiëntie, snelheid en veiligheid. Op elk ogenblik en op elk apparaat naar keuze, ook buiten de bestuurskamer.

Wat is en doet een board portal?

Onze board portal is het kernproduct van de Modern Governance software van Diligent. Boards stroomlijnt het intern proces van de voorbereiding en de samenstelling van de vergadermappen voor papierloze bestuursvergaderingen. Want de board portal helpt het bestuurssecretariaat om alle nodige bestuursdocumenten aan te maken, veilig te beheren en op te slaan. Denk aan rapporten, agenda's, moties, notulen en verslagen, vergaderkalenders, contactgegevens enz. Het systeem maakt elk ingevoerd document beschikbaar en vindbaar voor al wie over de juiste toegangsrechten beschikt. De gebruikers kunnen deze voortdurend gesynchroniseerde applicatie openen op hun computer, smartphone of tablet. Ook wanneer ze niet over een internetverbinding beschikken. De gebruikers beschikken over 24/7 assistentie. Bij verlies kan een apparaat meteen van op afstand vergrendeld of gewist worden.

Boards is bestemd voor bestuurders, directies en bestuursmedewerkers van beursgenoteerde bedrijven, grote ondernemingen en organisaties, familiale groeibedrijven, internationaal actieve MKB’s en KMO’s.

Toepassingen

  • Begin beter voorbereid aan een vergadering
  • Beheer uw bestuursdocumenten
  • Presenteer een gedocumenteerde agenda
  • Stel alle updates en verslagen ter beschikking aan wie ze nodig heeft
  • Gebruik de eenvoudige stemfunctionaliteit
  • Stel vragen, vul enquêtes in, dien moties in
  • Werk gemakkelijk samen met anderen aan een document, met aantekeningen

Kies voor onze Modern Governance oplossingen

In deze complexe en snel veranderende bedrijfsomgeving biedt alleen Diligent u voortdurend de beste en veiligste technologie-infrastructuur. Die hebt u ondermeer nodig voor uw bedrijfsbeleid, uw groeistrategie, uw innovatiemanagement, uw compliance en uw risicobeheersing. Onze software in de “Diligent Governance Cloud” voldoet aan de strengste beveiligingsstandaarden. Ze biedt u een nog steeds aangroeiende keuze aan instrumenten om voortdurend, veilig, gemakkelijk en snel al uw bedrijfsinformatie te beheren, op te slaan, te gebruiken en te delen.

Maak kennis met onze Modern Governance oplossingen

Met onze middelen en technologie bieden wij ondernemers en bestuurders het inzicht om zo goed en efficiënt mogelijk te besturen. Zij beschikken over de juiste informatie om altijd de juiste beslissingen te kunnen nemen. Zo vermijden ze een ‘governance deficit’ waarbij ze te laat te weinig informatie krijgen. Dat is Modern Governance.

Simple

Secure

Service

Vraag een demo aan om meer te leren over onze board portal, Diligent Boards