Entity management software

Door het toenemende aantal fusies en overnames maken dochterondernemingen in veel sectoren steeds vaker deel uit van de bedrijfsstructuur.
Entity management software helpt het bestuur bij het beheren van deze dochterondernemingen.

Dergelijke groei is gunstig voor de inkomsten, het marktaandeel en de wereldwijde aanwezigheid van ondernemingen, maar zorgt ook voor uitdagingen op bestuurlijk vlak, aangezien moet worden voldaan aan complexe nationale en internationale wetten en regels.

De behoefte: efficiënt beheer van steeds complexere situaties

Bedrijven met slechts één buitenlandse dochteronderneming spenderen jaarlijks ongeveer zeven tot vijftien uur aan compliance om te kunnen voldoen aan de minimale vereisten.

Bij grotere en groeiende internationale organisaties vraagt dit dus veel meer tijd door een veelvoud aan bestuurs-, risico- en compliancekwesties. Dochterondernemingen functioneren vaak afzonderlijk, dus er moet veel worden samengewerkt en er moeten grote hoeveelheden documenten worden uitgewisseld om alles op één lijn te krijgen.

Daar komt nog eens bij dat er in veel sectoren enerzijds meer wordt bezuinigd op personeel, middelen en de budgetten voor juridische en administratieve zaken, terwijl er anderzijds aan steeds meer wet- en regelgeving moet worden voldaan. Hierdoor kan het beheer van dochterondernemingen plots tot productiviteitsproblemen leiden en een risico vormen. Er is dus een oplossing nodig: entity management software.

Het antwoord: entity management software

Wat doet entity management software?

Entity management software als onderdeel van een holistische governance-oplossing zorgt voor continue toegang tot uw nodige gegevens, zodat niet met verschillende systemen gewerkt moet worden waardoor belangrijke informatie verloren zou kunnen gaan.

Ook biedt het een zoekfunctie waarmee in de archieven, de documenten, agenda's, bevragingen en de rapporteringen probleemloos belangrijke informatie van de organisatie, zoals personeels- en bestuursgegevens gevonden kan worden. Deze essentiële informatie is dus snel beschikbaar wanneer een bedrijf wordt uitgebreid.

Met personaliseerbare vragenlijsten, rapporteringen en 'virtuele vergaderruimtes' kan entity management software worden aangepast aan de specifieke compliancevereisten van de dochteronderneming. Door eveneens gepersonaliseerde toegangsrechten heeft u makkelijk controle over wie welke informatie kan raadplegen.