Whitepapers

Aligning Pay, People and Planet

De implementatie van ESG-KPI’s in het beloningsbeleid

Milieu, maatschappij en governance (ESG) hebben in de loop der jaren aan kracht en zichtbaarheid gewonnen, en dat niet alleen bij beleggers en belanghebbenden, maar ook bij overheden en regelgevers. Dat heeft geleid tot een hogere druk op bedrijven om ESG-beleid en -maatregelen op te nemen in verschillende onderdelen van hun bedrijf. Deze paper evalueert de stand van zaken rond de toepassing van key performance indicators (KPI’s) op het gebied van ESG in het beloningsbeleid van bestuurders in bedrijven in verschillende sectoren in de Europese Unie.
In deze paper analyseren we de implementatie van ESG-KPI’s in het beloningsbeleid, bekijken we welke meetwaarden populair zijn en of de bedrijven de voorkeur geven aan het implementeren van ESG-maatregelen als onderdeel van korte- of langetermijnbeloningen.