Whitepapers

Best practices voor bestuursevaluaties

Op weg naar de best mogelijke omgeving voor bestuursevaluaties

Peter Drucker, consultant op het gebied van organisatieleer en management, zei ooit: “Wat je niet kunt meten kun je ook niet verbeteren.” Dit is ook voor het bestuur pertinent: het bestuur is de eindverantwoordelijke voor de organisatie en moet zich dus ook bewust zijn van de eigen uitdagingen en prestaties.

In deze whitepaper leest u:

  • 8 stappen naar de beste opzet en aanpak van bestuursevaluaties
  • Waarom soms de wil en effectiviteit ontbreekt bij bestuursevaluaties en wat hieraan te doen
  • Hoe u een open en eerlijke omgeving kunt creëren voor evaluaties
  • Hoe u de antwoorden efficiënt kunt verwerken om tot implementeerbare actiepunten te komen