Whitepapers

Checklist: Succes bevorderen met een digitale transformatie

Het proces voor het realiseren van de digitale transformatie strategie

Organisaties moeten beter geïnformeerd zijn, veiliger handelen, meer samenwerken en meer doelgericht opereren. Om aan al deze toenemende normen te voldoen, moeten governance professionals kennis hebben van alle processen, inzichten, beleidsdocumenten, belanghebbenden en bewegende onderdelen die samen een organisatie en diens activiteiten vormen. Zonder dat kunnen de juiste beslissingen niet gemaakt worden en kunnen organisaties blootgesteld worden aan dure tekortkomingen en operationele risico’s.

De volgende checklist voor het bevorderen van digitale transformatie binnen de organisatie is onderverdeeld in vier kerncompetenties en helpt u om mogelijke tekortkomingen op het gebied van governance in kaart te brengen. Ook vindt u aanbevelingen om deze tekortkomingen op te lossen.