Whitepapers

De crisiscommunicatie toolkit

Crisiscommunication toolkit

Cyberinbraak tot wereldwijde pandemieën: crises zijn enorm onvoorspelbaar. Bestuursleden en managementteams moeten stellige maar flexibele reactieplannen opstellen die kunnen worden toegepast op meerdere scenario’s.

De impact van een crisis wordt bijna nooit bepaald door de crisis zelf, maar door de reactie van een organisatie op de crisis.

In deze white paper geven we tips voor crisisreactie en bespreken we processen voor crisisreactie en hoe organisaties ervoor zorgen altijd voorbereid te zijn op een crisis.