Whitepapers

6 Tips voor een daadkrachtig bestuur

Modern en daadkrachtig bestuur maakt gebruik van digitale middelen

In de competitieve economie van vandaag de dag is het essentieel dat bestuurders actief en productief deelnemen aan de besluitvorming. Daadkrachtig bestuur is noodzakelijk om effectief te zijn en zo tot de best mogelijke resultaten te komen.

In deze whitepaper krijgt u 6 praktische tips voor daadkrachtig bestuur en richtlijnen om ze te implementeren om zo bestuurders te helpen optimale prestaties te leveren. U leert:

  • De cyclische aard van besturen te herkennen
  • Bestuurders te recruteren voor optimale prestaties
  • Het bestuur bij te sturen
  • De relatie tussen het bestuur en de CEO te verbeteren
  • Bestuurders aan te moedigen inzichten te delen
  • De verwachtingen rond de prestaties van bestuurders vast te leggen

Download deze whitepaper om te leren deze onderwerpen te implementeren met onze 6 tips voor daadkrachtig bestuur.