Whitepapers

De Board Room Barometer 2020

Tijdens de crisis ligt de focus op kosten, niet op kansen. De bedrijfskosten moeten omlaag en er moeten nieuwe verdienmodellen komen. Tegelijkertijd staan technologie en innovatie wat lager op de agenda. Interessant, want mede door te investeren in technologie kunnen organisaties de bedrijfskosten omlaag drukken. De waan van de dag lijkt te regeren binnen de directiekamer, waardoor er minder tijd is voor strategie en lange termijn doelstellingen. Uit het onderzoekblijkt dat 60% van de directieleden ontevreden is over de effectiviteit van corporate governance en 70% wil graag de effectiviteit en organisatie verbeteren.