Whitepapers

De gids voor Modern Governance voor de Company Secretary

De rol van de Company Secretary

Met zijn unieke positie tussen het bestuur, het managementteam en de aandeelhouders moet de company secretary ervoor zorgen dat alle stemmen in de boardroom en daarbuiten worden gehoord.

Welke mogelijkheden hebben company secretaries om veranderingen in de hele organisatie te bewerkstelligen nu de gevolgen van de COVID-19-pandemie nog steeds voelbaar zijn? Hoe kunnen ze zichzelf positioneren als adviseur van het bestuur in een omgeving vol nieuwe en onvoorziene risico’s?

In deze gids bespreken we drie belangrijke rollen van de company secretary en bieden we controlelijsten en hulpmiddelen voor die drie rollen:

1. Aanjagen van effectief bestuur

2. Verminderen van risico’s in een ontwikkelende omgeving

3. Stimuleren van betere besluitvorming