Whitepapers

De governance trends van 2021

De vier prioriteiten voor bestuurders, managers en toezichthouders

In 2021 moeten bedrijven verder kijken dan risicomijding en naleving. Natuurlijk blijven die onderwerpen cruciaal. Maar wil een organisatie in dynamische tijden gedijen, dan moeten de operationele en toezichthoudende activiteiten strategisch, fluïde en duurzaam zijn. Bedrijven moeten opeens wendbaarder zijn, beter zijn geïnformeerd, veiliger handelen en meer doelgericht opereren. Bovenal moeten organisaties, hun bestuurders en leidinggevenden de omslag maken naar nieuwe modellen voor toezicht die overleving op lange termijn ondersteunen. Tegelijk moeten ze nieuwe kansen in kaart brengen om duurzame waarde te creëren.

In dit rapport behandelen de volgende vier trends:

  • De weg naar herstel is digitaal
  • ESG blijft een kernaspect
  • Diversiteit en inclusie leiden tot een mandaat
  • De pandemie verbetert de effectiviteit van het bestuur