Whitepapers

Het stappenplan voor effectiever toezicht op entiteiten

De routekaart naar volwassen toezicht

Algemeen adviseurs en de juridische afdeling bewaken de staat van de organisatie –en zijn dus in de unieke positie om strategisch advies te geven. Het beheer van meerdere entiteiten en handhaven van de naleving in meerdere rechtsgebieden levert hen diepgaand inzicht in risicobeheersing op. Ondertussen kunnen ze dankzij hun organisatiebrede werkzaamheden proactief groeikansen opsporen.

Bekijk hier de routekaart [er hoeft geen formulier ingevuld te worden].