Case studies

Randstad neemt beslissingen op basis van gegevens in aanloop naar AGM-seizoen

Randstad N.V. is een wereldwijde dienstverlener op het gebied van Human Resources. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Diemen biedt dagelijks werk aan meer dan 670.000 mensen over de hele wereld. Daarbij wordt talent gekoppeld aan de best mogelijke baan en gezocht naar talent dat het best binnen de organisatie van een klant past, zodat de maatschappij als geheel daar de waarde van ondervindt. Dit uitgangspunt klinkt door in de bedrijfsmissie: ‘We willen het voortouw nemen in het vormgeven van de wereld van het werk’.

DE UITDAGING

Randstad is actief in 38 landen en vertegenwoordigt meer dan 90 procent van de wereldwijde markt voor HR-diensten. Het is geen sinecure om een beloningsbeleid
te ontwerpen waarmee je gekwalificeerde personen aantrekt, motiveert en behoudt én tegelijkertijd alle belanghebbenden tevreden houdt. Vandaag de dag wordt elke instemming met beloningsbeleid door minder dan 80% van de aandeelhouders negatief beoordeeld (vijf jaar geleden was dat nog 50%). Tegelijkertijd nemen de eisen ten aanzien van de verantwoording toe (deels door de implementatie van de Shareholders’ Right Directive II in Europa). Het beloningsbeleid van organisaties ligt daardoor steeds meer onder een vergrootglas. Nu het volgende proxy-seizoen voor de deur staat, wil Randstad weten welke KPI’s andere organisaties gebruiken om hun mening te vormen. Tegelijkertijd wil het bedrijf
de beloning van zijn executives vergelijken met die van vergelijkbare bedrijven en weten hoe volmachtadviseurs zoals ISS en Glass Lewis ertegenaan kijken.

DE AANPAK

Kliphuis benaderde Diligent om toegang te krijgen tot de gegevens en hulpmiddelen op het gebied van corporate governance. Dankzij de inzichten in beloningen en de toegang tot peergroepmodellen kan Randstad de beloning van executives nu vergelijken met bedrijven met een vergelijkbaar personeelsbestand en dito omzet. Randstad gebruikt Compensation & Governance Intel om een eigen mening te vormen en beslissingen over een passend loonhuis te ondersteunen. De verkregen inzichten en meerdere perspectieven en scenario’s moeten helpen om inzicht te krijgen in de elementen die mogelijk meer aandacht, overweging en/of uitleg nodig hebben. Het resultaat is een grondige aanpak die vertrouwen biedt tijdens discussies met volmachtadviseurs en mogelijke beleggers. Zoals Kliphuis uitlegde: „Bij de volgende algemene vergadering zijn we klaar om te praten met gegevens in plaats van alleen met woorden. We willen proactief zijn in plaats van reactief en onze keuzes vooraf uitleggen in plaats van kritiek te weerleggen met aannames.”

DE RESULTATEN

Voorafgaand aan de jaarvergadering kunnen Kliphuis, de company secretary en het hoofd Investor relations, productievere discussies voeren over beloning met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Samen kunnen zij zich nu concentreren op het grotere geheel zoals – wat succes betekent voor Randstad en of men in de afgelopen drie tot vijf jaar successen heeft geboekt én wat de antwoorden van het bestuur hierop zijn. Men kan beloningsmechanismen en -niveaus van andere bedrijven (grens- en sectoroverschrijdend) vergelijken, zodat de Raad van Commissarissen een beslissing kan nemen over de beste werkwijze voor Randstad en diens belanghebbenden. Deze elementen kunnen vervolgens worden opgenomen in een beloningsbeleid. Dankzij gegevens als fundament kan Randstad met meer vertrouwen beloningsvraagstukken bespreken tijdens de jaarvergadering.