Whitepapers

4 aandachtspunten voor een succesvol bestuursmandaat

4 aandachtspunten voor een succesvol bestuursmandaat

In deze whitepaper bekijken we het bestuursmandaat door een moderne bril: wat moet de bestuurder vandaag de dag zijn, weten, kunnen en doen om haar/zijn mandaat succesvol te vervullen?

Overzicht:
– Besturen is en vak en doet men vooral samen
– Zijn: de aanbevolen karaktereigenschappen
– Kunnen: welke vaardigheden zijn nuttig?
– Kennen: levelslang leren en kennis bijwerken
– Doen: gedrag in de boardroom en daarbuiten
– Slotwoord: het belang van evaluatie en toekomstverkenning

Download de whitepaper voor het volledige overzicht met praktische tips.